Steun voor digitale transformatie van de mediasector

Publicatiedatum
Het Vlaamse media-ecosysteem staat al enkele jaren sterk onder druk door de snelle digitalisering van onze samenleving. De gewijzigde mediaconsumptie en nieuwe businessmodellen, bovenop een aaneenschakeling van technologische vernieuwingen, nopen mediabedrijven ertoe om innovaties op de voet te volgen. Deze digitale evolutie brengt ook opportuniteiten met zich mee, zeker op het vlak van samenwerking en innovatie binnen de brede Vlaamse mediasector. Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle zetten hun schouders onder vier projecten die de sector ondersteunen doorheen deze evolutie.

Proeftuinen rond digitale technologieën

Er kan niet voldoende worden benadrukt dat kwaliteitsvolle Vlaamse content erg waardevol is en (potentieel) succes herbergt. Vlaamse mediacontent weet overigens niet enkel het lokale, maar ook het buitenlandse publiek te bekoren. Om relevant te blijven, prioritair vindbaar en zichtbaar te zijn en jongere generaties te blijven bereiken, bieden de substantiële relancemiddelen uit ‘Vlaamse Veerkracht’ een unieke kans om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken.

Met het goedgekeurd Relanceplan ‘Digitale transformatie en innovatie Vlaamse Media’ wenst de Vlaamse Regering hierrond actie te ondernemen. In functie daarvan werd voor een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro steun verleend aan vier proeftuinprojecten. Deze proeftuinen zullen dienen om jonge digitale technologieën bekend te maken binnen de brede mediasector met als doel een brede uitrol te bespoedigen. Voorts kunnen proeftuinen ook ingezet worden als een instrument om onderzoek te voeren naar nieuwe digitale technologieën voor de mediasector te onderzoeken en uit te testen bij de eindgebruikers. Deze proeftuinprojecten worden uitgevoerd door kennisinstellingen, in nauwe samenwerking met de ondernemingen uit de sector.
 

De vier proeftuinprojecten

1. Proeftuin ‘REMI’ (Thomas More Hogeschool)

Proeftuin REMI zal mediabedrijven collectief kennis laten maken met nieuwe cutting-edge-technologie rond “remote production” via demo-omgevingen, wat een rechtstreeks gevolg zou moeten hebben op hun bedrijfsstrategie en op het versnellen van de adoptie van nieuwe, geavanceerde remote-productiontechnologieën. Het 3-jarige projectvoorstel speelt hiermee in op de sterke veranderingen in de broadcastsector. Online events voor middelgrote bedrijven gebruiken dezelfde productieprocessen en -infrastructuur als traditionele broadcasters. Hierdoor is er dus ook nood aan dezelfde remote-productietechnieken voor kleinere spelers in de markt. Remote production is hierbij een mogelijke manier om zulke bedrijven kostenefficiënt te faciliteren. En voor traditionele broadcasters is het een manier om hun productiebudgetten te optimaliseren.

2. Proeftuin ‘Media XR en 5G’ (Howest en AP Hogeschool)

De proeftuin Media XR en 5G wil Vlaamse mediabedrijven (TV, radio, print, online), XR- en reclame-agentschappen, eventorganisatoren en telecomoperatoren kennis te laten maken met de mogelijkheden van nieuwe XR-content (“extended reality”) en -reclame en crossmediale formats die mogelijk wordt gemaakt dankzij 5G. Het 3-jarige project voorstel speelt hiermee in op de sterke veranderingen in het consumptiegedrag van mediagebruikers, in het bijzonder bij het jongere publiek (generatie Z). Verschillende mediabedrijven willen immers een verjonging van het kijkerspubliek, daarom is het belangrijk om Gen Z aan te spreken via onder andere formats die gebruik maken van nieuwe digitale technologieën. In functie van deze doelstelling zullen 5 cases uitgewerkt die aan de doelgroep zullen worden gedemonstreerd.

3. Proeftuin ’Streaming affordances in small media markets’ (Vrije Universiteit Brussel, onderzoekscentrum SMIT)

Dit proeftuinonderzoek heeft tot doel om fundamentele inzichten te verwerven in gebruikersgedrag van streamingconsumenten, om het aanbod, de positionering, zichtbaarheid en vindbaarheid en de beleving van Vlaamse streamingplatformen te versterken, en om zo ook de positie van Vlaamse spelers binnen een klein, fragiel en competitief audiovisueel ecosysteem te verduurzamen. Daarbij wordt een experimenteeromgeving opgebouwd om met Vlaamse mediabedrijven en onderzoekers en (collaboratieve) innovatie-experimenten rond het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van Vlaamse videostreamingdiensten uit te voeren en te valideren.

4. Proeftuin Solid4media (VRT, Datavillage, Datanutsbedrijf en UGent)

Deze proeftuin onderzoekt met actieve betrokkenheid van een representatieve groep Vlaamse mediagebruikers het potentieel van Solid-technologie in een reële mediacontext te exploreren en te valideren. Het doel is om mediaprofielen van gebruikers te migreren naar een pod-infrastructuur en van hieruit bestaande en nieuwe mediaservices aan te bieden. Het projectvoorstel focust op drie belangrijke usecases geïdentificeerd door Vlaamse mediastakeholders: (i) persoonlijke aanbevelingen, (ii) vertrouwen door transparantie en consent controle en (iii) gerichte advertenties. Door de Solid-infrastructuur praktisch te realiseren, wordt de technische haalbaarheid en schaalbaarheid van een toekomstgerichte decentrale media-infrastructuur onderzocht en wordt nagegaan welke concrete meerwaarde dit kan bieden voor bestaande en nieuwe mediadiensten, zowel vanuit zakelijk als eindgebruikersperspectief.

Delen: