Nieuwe oproepkalender kmo-groeisubsidie

Publicatiedatum
In 2023 worden opnieuw drie oproepen voorzien waarbij de vier thema's telkens aan bod komen: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie.