Nieuwe oproep: Krijg financiering voor (post)doctoraal onderzoek

Publicatiedatum
Baekeland- en innovatiemandaten geven doctorandi de kans om onderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking met een bedrijf. Specifiek voor deze oproep worden middelen voorzien voor vier Frank De Winne innovatiemandaten in het kader van het impulsprogramma Vlaamse Ruimtevaarteconomie. Nood aan een verkennend gesprek? VLAIO-adviseurs staan voor je klaar op 3 en 13 februari 2022. Deadline voor indiening is 22 maart 2022.

Nieuwe oproep voorjaar 2022

De oproepen voorjaar 2022 werden geopend begin december 2021. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 22 maart 2022 om 12 uur.

 

Ben je een bedrijf?

Werf een doctoraal onderzoeker aan en ontvang cofinanciering van VLAIO. Ontdek hier de meerwaarde voor jouw bedrijf: vlaio.be/baekelandvoorbedrijf

Ben je een afgestudeerde (master) op zoek naar meer kennis?

Doe je doctoraat bij een bedrijf. Ontdek hier waarom bedrijf en universiteit zo'n boeiende mix zijn: vlaio.be/baekelandvoorstudent

Ben je een kennisinstelling?

Dan heb je vast al gehoord Baekeland-mandaten. Hier zetten we nog eens op een rij waarom deze zo interessant zijn: vlaio.be/baekelandvooruniversiteit

 

Vier extra Frank De Winne innovatiemandaten

Specifiek voor deze oproep worden middelen voorzien voor vier extra Frank De Winne mandaten in het kader van het impulsprogramma Ruimtevaarteconomie, conform de Beslissing Vlaamse Regering van 2 april 2021. Het doel is om jong onderzoekstalent de opportuniteit te geven om een duurzame loopbaan te starten en uit te bouwen in de Vlaamse ruimtevaartindustrie en tegelijk het ruimtevaartonderzoek in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen.

Deze vier 'Frank De Winne postdoc mandaten' zijn dus innovatiemandaten specifiek gericht op innovatieve toepassingen in de ruimtevaartsector:

  • Uptake van space technologie of applicatie bij het bedrijf 
  • Space technologie of kennis transfer van onderzoek naar het bedrijf 

Nood aan een verkennend gesprek?

Potentiële aanvragers kunnen een online verkennend gesprek hebben met VLAIO-adviseurs. Deze bespreking duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 3 februari en 15 februari 2022 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum. Kort daarna ontvang je een bevestiging met alle details.

Delen: