Influencer? Dit zijn je fiscale verplichtingen

Publicatiedatum
Als influencer ontvang je vaak producten of geld in ruil voor reclame en ben je dus economisch actief. Net als elk ander beroep heb je dan ook fiscale verplichtingen die je moet naleven. Naar aanleiding van recente vragen in het parlement en aan het VLAIO Contact Center zetten we deze op een rijtje.

Hoe verdien je als influencer?

Influencers vind je tegenwoordig overal op sociale media. Denk maar aan YouTube-sterren die 'gesponsord' worden door een merk, de mooie plaatjes die een product aanbevelen op Instagram, of leuke filmpjes op TikTok die enthousiast vertellen over een bepaalde dienst.

Bedrijven gaan graag in zee met influencers die veel volgers hebben en/of hun doelgroep bereiken. Als influencer stel je het door jou opgebouwde platform dan ten dienste van dat bedrijf, en maak je reclame voor hen. Dit doe je normaal gezien niet onbezoldigd: het bedrijf zal de influencer hiervoor vergoeden met geld of een ander voordeel.

Sommige platformen betalen ook rechtstreeks de meest bekeken contentcreators. Zo betaalt YouTube je ongeveer 1 euro per 1000 views wanneer je 1000 abonnees hebt en je video's de voorbije 12 maanden minimaal 4.000 uur bekeken zijn.

Als influencer heb ik fiscale verplichtingen

Als influencer met een verdienmodel ben je dus economisch actief. Net als elk ander beroep heb je dan ook fiscale verplichtingen die je moet naleven - maar krijg je ook bepaalde voordelen waarmee je je zaak kan doen groeien. Naar aanleiding van recente vragen in het parlement en aan het VLAIO Contact Center zetten we deze op een rijtje:

Inkomen: divers of beroep?

Als influencer ben je verplicht je inkomsten aan te geven aan de personenbelasting. Je kan jouw inkomsten kwalificeren als:

  • beroepsinkomen
  • divers inkomen

Inkomsten worden als divers beschouwd wanneer het gaat om occasionele activiteiten, zonder dat hiervoor een organisatie werd opgezet. Deze inkomsten moeten aangegeven worden in de aangifte personenbelasting en worden belast aan een vlak tarief van 33%.

Beroepsinkomsten worden belast aan de progressieve tarieven, na aftrek van kosten. De wijze van belasting is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en kan bijvoorbeeld verschillen als de influencer opdrachten krijgt via een tussenpersoon of agentschap.

Gratis ontvangen producten of diensten

Gratis ontvangen producten of diensten in ruil voor reclamediensten worden ook beschouwd als belastbare inkomsten. Ook deze dien je als influencer dus aan te geven in jouw belastingaangifte. Het belastbaar bedrag is de normale aankoopwaarde die het goed of dienst heeft. Dit bedrag neem je op als divers inkomen of als beroepsinkomen. 

 

Wat met minderjarige influencers?

Heel wat populaire influencers in Vlaanderen zijn minderjarig. Ook zij dienen belastingen te betalen indien ze netto meer verdienen dan de belastingvrije som van € 9.050 euro (aanslagjaar 2022). Als je jonger bent dan 18 jaar krijg je niet automatisch een aangifte. Je moet er dan zelf één aanvragen bij je belastingkantoor.

(!) Opgelet: Als je een eigen inkomen hebt, kan het zijn dat, ook al woon je nog bij je ouders, zij je niet meer ten laste kunnen nemen. Dat kan immers niet meer als je een bepaald eigen inkomen hebt. Dat noemen we de nettobestaansmiddelen. Je ouders verliezen dan het belastingvoordeel voor ‘kind ten laste’.

Lees op de website van de FOD Financiën meer over belastingen als influencer.

 

Als influencer met regelmatige activiteiten heb ik ook deze fiscale verplichtingen:

Oefen je als influencer of contentcreator op regelmatige en zelfstandige basis een economische activiteit uit? Concreet gaat het bij jou als influencer vooral om marketing- en reclamediensten. Naast dat je jouw inkomsten als 'beroepsinkomen' moet aangeven in de personenbelasting, heb je ook twee andere belangrijke plichten: 

1. Ik ben een zelfstandige en moet een onderneming starten

Als influencer die regelmatig economisch actief is, oefen je een zelfstandige beroepsactiviteit uit. Je wordt dan door de wet beschouwd als een onderneming. Dit betekent dat je:

2. Ik ben btw-plichtig

Als influencer die regelmatisch economisch actief is, ben je btw-plichtig en moet je je registeren voor btw-doeleinden. Als btw-plichtige heb je nog andere verplichtingen, maar ook interessante voordelen. Zo ben je verplicht btw aan te rekenen op de facturen voor je klanten. Maar je hebt ook recht op btw-aftrek. Je hoeft geen btw te betalen op goederen of diensten die je voor je eigen zaak aankoopt. Is het bedrag van de btw op je aankopen hoger dan op je verkopen? Dan krijg je dus terug van de btw. 

Hier leggen we je in uit hoe je in 7 stappen jouw onderneming opricht.

Vrijstellingsregeling bij jaaromzet minder dan € 25.000 (excl. btw)

Het is ook mogelijk om als influencer gebruik te maken van een vrijstellingsregeling. De jaarlijkse omzet moet in dat geval lager zijn dan € 25.000 (exclusief btw). De registratie voor btw-doeleinden moet nog steeds gebeuren, maar veel andere btw-verplichtingen vallen weg. Zo mag je geen btw aanrekenen en moet je geen btw-aangiftes doen.

Hier lees je meer over de btw of belasting op de toegevoegde waarde.

 

Als influencer heb je ook communicatieve verplichtingen!

Naast fiscale verplichtingen, heb je als influencer die reclame maakt ook verplichtingen rond die commerciële communicatie. Zo moet reclame altijd als reclame herkenbaar zijn voor je volgers. 

Hier vind je een overzicht van jouw communicatieve verplichtingen.

 

Delen: