Website of Facebookpagina van je bedrijf? Deze gegevens zijn verplicht!

Publicatiedatum
Zelfs als je online niets verkoopt, moet je als bedrijf een aantal gegevens verplicht vermelden. Check dus even of je in orde bent. Zo vermijd je een eventuele boete, én win je aan vertrouwen bij potentiële klanten.

Jouw bedrijf online

De online aanwezigheid van jouw onderneming is een noodzaak geworden om concurrentieel te blijven. Ook als je online niets verkoopt, ben je als bedrijf best vindbaar via een website, Facebookpagina en/of een ander digitaal platform. Maar je moet wel altijd verplicht een aantal gegevens over je bedrijf vermelden. Deze verplichtingen gelden ook als je een vrij beroep uitoefent!

Vermijd een boete en win vertrouwen

De FOD Economie is bevoegd voor de controle van bedrijfspagina’s. Uit een grootschalige controle bleek dat meer dan 1 op 3 ondernemingen niet in orde was met de wettelijk verplichte vermeldingen op hun website en/of sociale media. Helaas riskeer je hiervoor een boete. Check dus snel of je deze gegevens overal duidelijk vermeldt.

Wat moet ik zeker vermelden?

 • Het lijkt nogal logisch, maar allereerst de naam van je onderneming. Heeft je onderneming geen naam, dan moet je je eigen naam vernoemen. Ook het adres van je vestiging en andere mogelijke contactgegevens, indien beschikbaar, moet je vermelden.  
 • Daarnaast zijn er ook een aantal formele identificatiegegevens die je moet opnemen op je website of facebookpagina, zoals je ondernemingsnummer en btw-nummer indien van toepassing.
 • Is je onderneming een vennootschap? Vermeld dan zeker ook de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en de bevoegde ondernemingsrechtbank. Dit moet je omschrijven als volgt: het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR', gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen je vennootschap haar zetel heeft. 
 • Oefen je een gereglementeerd beroep uit? Dan moet je informatie verstrekken over de beroepstitel, de bevoegde beroepsvereniging en de beroepsregels. Oefen je een beroep uit waarvoor je een bepaalde vergunning moet kunnen voorleggen, zoals bijvoorbeeld vastgoedmakelaar, dan moet je ook de toezichthoudende autoriteit vermelden. 
 • Ten slotte moet je ook melding maken op je website als je klanten onderworpen worden aan een gedragscode zoals bijvoorbeeld bij een sportclub. 
 • Maakt je website gebruik van cookies, dan moet je uiteraard ook de zogenaamde cookieverklaring opnemen. Verwerk je gegevens van klanten, dan moet je ook de nodige informatie geven omtrent het respecteren van de privacywetgeving.
 

Altijd vermelden:

 • Naam van de onderneming
 • Adres
 • Contactgegevens
 • Ondernemingsnummer

Indien van toepassing:

 • Vennootschappen: rechtsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsrechtbank
 • Gereglementeerde beroepen: beroepstitel, beroepsvereniging, beroepsregels
 • Vergunde activiteiten: toezichthoudende autoriteit 
 • Gedragscode 
 • Cookieverklaring en privacywetgeving
 • Bij e-commerce: check de informatieplicht
 

En als je online ook verkoopt?

In geval van e-commerce moet je verplicht nog wat extra informatie verstrekken zoals de prijs, de aankoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden,.. enzovoort.  Het is belangrijk dat je klanten op een duidelijke en heldere wijze zicht krijgen op wat ze aankopen en onder welke voorwaarden. Een volledig overzicht van de informatieplicht als je een webshop uitbaat en andere tips kan je hier lezen op onze themawebsite hetinternetookuwzaak.be.

 

Duik in onze ondersteuning rond e-commerce en digitaal starten

Wil je ook mee op de digitale trein maar weet je niet hoe dit aan te pakken? In onze expertisedatabank vind je heel wat advies, begeleiding en ondersteuning om te starten met digitalisering.

Heb je nog extra inspiratie of tools nodig? De e-scan, de tools, getuigenissen van collega-handelaars uit verschillende branches, expertadvies, … zijn beschikbaar via www.hetinternetookuwzaak.be.

Of ga meteen aan de slag door hier onze reeks gratis webinars rond online verkoop te herbekijken. Zo maak je jouw zaak klaar voor een virtuele toekomst, want online gaat nooit meer weg!

 

Delen: