Een ondernemingsnummer aanvragen

Kies een erkend ondernemingsloket voor je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit loket controleert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten.
Na de inschrijving ontvang je een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als je btw-nummer.

Welke documenten moet je voorleggen in een ondernemingsloket?

  • identiteitskaart,
  • bankrekeningnummer,
  • bewijzen kennis van bedrijfsbeheer en/of beroepskennis van de zaakvoerder of aangestelde,
  • indien nodig: bijzondere vergunningen,
  • voor vennootschappen: uittreksel van de statuten en attest inzake beheermandaat.

Een vennootschap wordt automatisch geregistreerd in de KBO, na het neerleggen van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De vennootschap krijgt dan ook een uniek ondernemingsnummer. De vennootschap moet zich bij het ondernemingsloket wel nog inschrijven als handels- of ambachtsonderneming.

Kostprijs

De kosten bij een ondernemingsloket bedragen voor de inschrijving in € 88,50. Alle latere aanpassingen (inschrijving bijkomende vestiging, adreswijzigingen, schrapping,...) kosten telkens € 88,50.

Tip: omschrijf de activiteiten zo ruim mogelijk bij de eerste inschrijving. Zo vermijd je kosten voor aanpassingen achteraf.

Meer informatie

Lijst erkende ondernemingsloketten