Nog te vervangen

Opstart van je onderneming

Een ondernemingsnummer aanvragen

Kies een erkend ondernemingsloket voor je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit loket controleert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten.
Na de inschrijving ontvang je een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als je btw-nummer.

Welke documenten moet je voorleggen in een ondernemingsloket?

  • identiteitskaart,
  • bankrekeningnummer,
  • indien nodig: bijzondere vergunningen,
  • voor vennootschappen: uittreksel van de statuten en attest inzake beheermandaat.

Een vennootschap wordt automatisch geregistreerd in de KBO, na het neerleggen van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De vennootschap krijgt dan ook een uniek ondernemingsnummer. De vennootschap moet zich bij het ondernemingsloket wel nog inschrijven als entiteit.

Kostprijs

De kosten bij een ondernemingsloket bedragen voor de inschrijving in € 105,5. Alle latere aanpassingen (inschrijving bijkomende vestiging, adreswijzigingen, schrapping,...) kosten telkens € 105,5.

Tip: omschrijf de activiteiten zo ruim mogelijk bij de eerste inschrijving. Zo vermijd je kosten voor aanpassingen achteraf.

Meer informatie

Heel wat administratieve verplichtingen voor je opstart kan je online in orde brengen.  De meeste ondernemingsloketten werken met een online tool om je in te schrijven in de KBO, je btw-nummer te activeren, vergunningen aan te vragen... Ook de aansluiting bij een sociaal verzekeringskantoor kan je tegenwoordig zelf online regelen.  

Lijst erkende ondernemingsloketten

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: