€1 miljoen Strategische Ecologiesteun voor duurzame diffusietoren bij de Tiense Suikerraffinaderij

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering kent €1 miljoen Strategische Ecologiesteun toe aan de Tiense Suikerraffinaderij. De fabriek – bekend van iconische suikerproducten – investeert €25 miljoen in een state-of-the-art diffusietoren waarmee ze tot 5.744 ton CO2-uitstoot en 150.000 m³ intern water gebruik per jaar kunnen besparen. De nieuwe installatie zal naast ecologische ook economische winsten opleveren, waardoor de regionale werkgelegenheid ook in de toekomst verzekerd blijft.
Ontwerp van de nieuwe diffusietoren © Tiense Suiker

Producent van iconische suiker 

Iedereen heeft wel suikerklontjes, bloemsuiker of cassonade van de Tiense Suikerraffinaderij in de keukenkast staan. Ze zijn dan ook Belgisch marktleider en met ± 600 medewerkers sterk verankerd in de Vlaamse economie. Naast suiker voor dagdagelijks gebruik, produceren ze ook bulksuiker voor de industrie. Bij het productieproces gaat niets van de suikerbieten verloren. Alle nevenproducten krijgen een tweede leven, doorgaans in de landbouw. 

Hun verhaal in Tienen begon in 1836 en sinds 1989 maakt de Tiense Suikerraffinaderij deel uit van de groep Südzucker, een Europees voedingsconcern dat wereldwijd actief is.  

Ecologiewinst door verduurzamen van diffusieproces 

Bij het produceren van suiker is diffusie een cruciale stap. Snijdsels uit suikerbieten worden eerst opgewarmd tot een temperatuur van ongeveer 72°C. Door de warmte wordt de suiker uit de bieten vrijgemaakt waarna het door diffusie naar water getransporteerd wordt. Zo wordt suiker met water uit de biet uitgeloogd. 

De installaties voor dergelijke diffusie worden specifiek ontworpen voor de suikerindustrie. In de Tiense vestiging zijn de diffusietrommels echter aan vervanging toe. Bovendien is de suikerfabriek zich bewust van de droogteproblematiek in Vlaanderen en willen ze hun waterverbruik sterk verduurzamen.  

De oude diffusietrommels die vervangen zullen worden © Tiense Suiker

150.000 m³ minder waterverbruik 

Door de diffusietrommels te vervangen door één diffusietoren, kan het intern waterverbruik drastisch gereduceerd worden. In een diffusietrommel gaat het water per rotatie door de bietsnijdsels, maar bij torendiffusie zijn de snijdsels continu in contact met het water. Een diffusietoren moet bijgevolg maar tot een derde van het volume gevuld worden. Condensaten afkomstig van het water (sap) uit de bieten zelf zorgen voor het overige vocht. Op die manier komt je tot een gesloten kringloop binnen het diffusieproces, en wordt het waterverbruik maximaal gerecupereerd en verder gereduceerd.  

5.744 ton minder CO2-uitstoot  

Het nieuw uitgetekende diffusietorenconcept bevat state-of-the-art technologie die helemaal op maat van de Tiense site werd ontworpen. Door in te zetten op één centrale en hogere diffusietoren kan de fabriek energie- en ruimte-efficiënter opereren met minder waterverbruik.  

De totale energiereductie op jaarbasis bedraagt 17.581,25 megawattuur, wat overeen komt met een directe reductie van 5.744 ton CO2-uitstoot. 

Vlaamse steun voor ecologische en economische winst 

Minder verloren energie, minder verloren suiker en méér modulaire capaciteit kunnen de vestiging een belangrijke competitieve voorsprong geven. De economische meerwaarde van de Tiense vestiging zal toenemen, waardoor de regionale tewerkstelling duurzaam kan verankerd en verzekerd worden.  

Daarom beslist de Vlaamse Regering het nieuwe diffusieconcept Strategische Ecologiesteun (STRES) toe te kennen van €1 miljoen. De totale investering voor de Tiense Suikerraffinaderij bedraagt €25 miljoen.  

 

Wat is Strategische ecologiesteun (STRES)?

Met deze subsidie wil de Vlaamse overheid grote ondernemingen stimuleren om fors te investeren in ecologische spitstechnologie. De groene innovatie kost de onderneming minimaal € 3 miljoen. De STRES-subsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan hiervan een percentage van 20 tot 40% financieren. 

STRES is een aanvulling op de Ecologiepremie Plus.Terwijl bij deze laatste een onderneming een keuze moet maken uit gestandaardiseerde technologieën, komt STRES tegemoet aan specifieke en grotere investeringsprojecten. 

Alle informatie over dit steuninstrument vind je via www.vlaio.be/STRES.

 

Delen: