13e oproep brownfieldconvenanten: breng nieuw leven in een verwaarloosde site

Publicatiedatum
De 13e oproep voor brownfieldconvenanten staat nu open voor projectontwikkelaars. Brownfieldconvenanten stimuleren de herontwikkeling van leegstaande, verontreinigde en/of onderbenutte terreinen. Indienen voor de eerste evaluatieperiode kan doorlopend via de website tot en met 28 april.
brownfield in Oudenaarde

Waarom brownfieldconvenanten? 

Verwaarloosde, onderbenutte en vaak verontreinigde sites (zogenaamde ‘brownfields’) vinden moeilijk een nieuwe invulling. Tegelijkertijd wordt het alsmaar moeilijker om geschikte en betaalbare ruimte te vinden om te ondernemen. Via een brownfieldconvenant krijgen ontwikkelaars en investeerders financiële, juridische en organisatorische voordelen bij de (her)ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Zo moet geen open ruimte aangesneden worden, en kunnen verloederde omgevingen opnieuw nuttig ingezet worden om te werken, te wonen, en te leven.

Voor welke projecten?

De 13e oproep brownfieldconvenanten richt zich naar projecten die aansluiten bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. Deze elementen verhogen de kans op een positieve beoordeling:

  • Het project zet in op het verhogen van het ruimtelijk rendement;
  • Het project zet in op het intensiveren van ruimtegebruik;
  • Het project is toekomstbestendig;
  • Het project heeft een voorbeeldfunctie - denk aan duurzaamheid, innovatief karakter, versterking kernen of langetermijnbeheer -;
  • Het project heeft baat bij een bovenlokale begeleiding;
  • Het project biedt mogelijkheden voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen volgens de lokale visie. 

Meer info over de criteria van de brownfieldprojecten lees je op deze pagina.

Wanneer indienen?

Indienen voor de 13de oproep kan doorlopend via vlaio.be/brownfieldconvenanten. De aanvragen worden ook dit jaar gebundeld in twee evaluatieperiodes waarvoor de deadlines zijn vastgelegd op 28 april en op 17 november 2023. Dien je dus je aanvraag in vóór 29 april, dan wordt deze in de eerste evaluatieperiode beoordeeld.

Alle informatie over deze oproep vind je via vlaio.be/brownfieldconvenanten.

Delen: