Herontwikkeling voormalige postzegeldrukkerij Het Zegel in Mechelen via brownfieldconvenant

Publicatiedatum
Het brownfieldconvenant Mechelen – Het Zegel werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het brownfieldconvenant schept het kader voor de herontwikkeling van deze voormalige postzegeldrukkerij tot een gemengd stedelijk project.

Leeg sinds verhuis Bpost

Het projectgebied betreft de voormalige drukkerij van Bpost langs de Vaartdijk in Mechelen, ook wel bekend als ‘Het Zegel’. Sinds de verhuis van Bpost in 1993 staat het beschermde gebouw leeg. Het bevindt zich op een boogscheut van het nieuwe station van Mechelen. 

Tweede brownfieldconvenant

De vorige eigenaar I-Projects had een bouwvergunning om er een kantoorgebouw van te maken. De werken zijn nooit gestart en het brownfieldconvenant dat de Vlaamse Regering met de vorige eigenaar had gesloten, is beëindigd. Nu zijn met de nieuwe eigenaar, Het Zegel BV, nieuwe afspraken gemaakt. Het brownfieldproject omvat de sanering van de gronden (met mogelijk een langdurige grondwatermonitoring), en de restauratie en herbestemming van de hoofdvleugel en aanpalende gebouwen naar een kantoorfunctie. 

Ook de directeurswoning langs de Vaartzijde wordt aangepakt. Een studie van Areal Architecten moet uitwijzen welke ontwikkelingsmogelijkheden dit onderdeel van de Brownfield biedt en welke mogelijke invullingen hiervoor in aanmerking komen. Verschillende opties worden daarbij open gehouden, van horeca en kantoren tot residentiële bestemming.

Bij de herontwikkeling zal maximaal rekening gehouden worden met het historisch karakter en de erfgoedwaarde van het gebouw. Daarnaast wordt er een nieuwbouw meerlagige ondergrondse parking aangelegd, die aansluit op de bestaande parking Zuidpoort. 

Binnenkort volgt een inspraak- en informatieperiode over dit ontwerp brownfieldconvenant. Gedurende de daaropvolgende 14 dagen kunnen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren worden ingediend. Daarna kan de definitieve goedkeuring van het brownfieldconvenant volgen.

Delen: