Databank brownfieldconvenanten en steunzones erkend als authentieke bron

Publicatiedatum
Op 1 juli werden de databanken brownfieldconvenanten en steunzones door de Vlaamse Regering erkend als authentieke geografische gegevensbronnen. Vanaf 1 juni 2023 zijn overheden verplicht deze authentieke data te gebruiken bij taken van algemeen belang.

Databank brownfieldconvenanten en databank steunzones

Op 1 juli werden de databanken brownfieldconvenanten en steunzones door de Vlaamse Regering erkend als authentieke geografische gegevensbronnen. Authentieke gegevensbronnen zijn de meest volledige, kwalitatief hoogstaande verzamelingen van gegevens die op elektronische wijze worden bijgehouden. Overheidsinstanties zijn verplicht ze te gebruiken bij de uitvoering van taken van algemeen belang. Voor de databanken brownfieldconvenanten en steunzones geldt deze verplichting vanaf 1 juni 2023.

VLAIO staat als beheerder in voor de kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid van deze databronnen. Op deze kaart op de Geopunt-website kan je de data raadplegen. Stelt een gebruiker toch vast dat de gegevens in de datasets onnauwkeurig, onvolledig of onjuist, kan dit gemeld worden op gis@vlaio.be.

Brownfieldconvenanten

Via een brownfieldconvenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse Regering hen ertoe aanzetten bij voorkeur verlaten sites te hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie.

De databank brownfieldconvenanten bevat de contouren van projectgebieden van brownfieldconvenanten en informatie over de projectstatus. De projectgebieden worden ingetekend op basis van de administratieve percelen uit het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), eventueel aangevuld met gegevens uit opmetings- of andere plannen.

Meer info vind je hier op de VLAIO-website.

Overzicht (ondertekende) brownfieldconvenanten in Vlaanderen

Steunzones

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, gedurende een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar (kmo's) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

De federale overheid bakent in samenspraak met de gewesten de steunzones af. Momenteel zijn er in Vlaanderen 3 steunzones afgebakend. Binnen deze gebieden gaat het om de bedrijventerreinen, incubatoren, businesscenters en enkele gebieden met een brownfieldconvenant. De afbakening van de steunzones wordt gepubliceerd volgens een koninklijk besluit.

Meer info vind je hier in de subsidiedatabank.

Delen: