Ondernemen in de culturele en creatieve sectoren

Zoek je als onderneming uit de culturele sectoren subsidies of financiering?

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat met een financieringsnood te maken. Voor de opstart, om een nieuw project te lanceren, voor een bepaalde investering, om te groeien,… 

Via de subsidiedatabank biedt VLAIO basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies, zoals de kmo-portefeuille, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in deze databank opgenomen. Zo is er de winwinlening van PMV voor wie als vriend, familielid of kennis een creatief project of onderneming wil financieren.   

De overzichtspagina subsidies voor de professionele kunsten en de subsidieleidraad voor de creatieve en culture sectoren bieden je ook een overzicht van de belangrijkste subsidiemaatregelen. De subsidieleidraad wordt automatisch bijgewerkt waardoor je steeds over de meest actuele informatie beschikt bij het downloaden.

Financieringskompas

Deze webtool helpt (potentiële) starters, ambitieuze groeiers en bedrijven die op zoek zijn naar (alternatieve) financieringsmogelijkheden voor hun project. Na het beantwoorden van een 10-tal vragen over jouw project krijg je een overzicht van mogelijke oplossingen: bankfinanciering, achtergestelde leningen, aandelenkapitaal, crowdfundingplatformen, waarborgregelingen en bepaalde subsidies die als financiering gezien kunnen worden.

VLAIO slaat geen informatie op over jouw verhaal, zodat je volledig anoniem op zoek kan gaan naar de beste financieringsoplossing. Uiteraard kan je nadien steeds contact opnemen met een van onze bedrijfsadviseurs voor meer gedetailleerd advies.

Snel naar het financieringskompas

FINMIX

De juiste mix van financieringsbronnen vinden is daarbij niet altijd makkelijk, maar vaak wel bepalend voor het succes van een project. Dan is FINMIX misschien iets voor jou. 

FINMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, zowel (potentiële) starters als ambitieuze groeiers, die voor hun plannen op zoek zijn naar alternatieve financiering. Het FINMIX-panel van Flanders DC richt zich specifiek tot ondernemers die actief zijn in de mode- en designsector. Actief in een andere culturele of creatieve sector? Bekijk dan het FINMIX-panel van VLAIO.

Intellectuele Eigendom steunmogelijkheden

Bedrijven die willen investeren in intellectuele eigendomsrechten kunnen een beroep doen op een aantal ondersteunende maatregelen. Op deze pagina geven we een overzicht van een aantal subsidies en fiscale voordelen, specifiek voor intellectuele eigendom (IE).

Lees meer

Kmo-portefeuille voor advies en opleiding

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van opleidingen en adviezen

  • Voor wie? Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen.
  • Voor wat? Voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Lees meer

Kmo-groeisubsidie

Wil je jouw bedrijf innoveren rond bijvoorbeeld digitalisering of duurzaamheid? Dan kan je beroep doen op de kmo-groeisubsidie. Deze ondersteunt groeiende ondernemingen om hun producten, diensten en processen slimmer te maken. Let wel op! Het groeitraject moet vernieuwend zijn. De Kmo-groeisubsidie is voor kmo’s die een strategische groeisprong willen realiseren. Subsidie voor inkopen van advies of aanwerven van een strategisch medewerker.

  • Voor wie? Kmo’s met een vestiging in Vlaanderen
  • Voor wat? Strategisch advies van een externe dienstverlener of de bruto loonkost van de aanwerving van een strategisch profiel

Lees meer

Innovatiesteun voor onderzoek & ontwikkeling

Wens je steun bij de ontwikkeling van een nieuw product of dienst waarbij grondig onderzoek en ontwikkeling onmisbaar zijn? Dan kan je bij VLAIO terecht voor een gepaste subsidie.

  • Voor wie? Ondernemingen, non-profitorganisaties en publiekrechtelijke organisaties die een nieuwe technologie ontwikkelen waarvoor nieuwe kennis nodig is, die processen of diensten doordacht verbeteren, een prototype bouwen of een pilootfase doorlopen.
  • Voor wat? Voor personeels- en andere kosten gerelateerd aan het project.

Innovatiesteuninstrumenten: 

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: