Subsidies voor de professionele kunsten

Laatst gewijzigd op 29 nov 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties uit de culturele en creatieve sector
Voor wat
ondersteuning van de professionele kunsten
Subsidies en werkbeurzen
steun varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

De culturele en creatieve sectoren (kunstenaars, ontwerpers, kunstenorganisaties enz.) kunnen in het kader van het kunstendecreet bij het team Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media terecht voor verschillende subsidies waaronder beurzen voor kunstenaars, projectsubsidies voor kunstenaars en organisaties alsook tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten.

Beurzen

Individuele professionele kunstenaars, vormgevers, architecten, enz. die een link hebben met de Vlaamse Gemeenschap, die nieuwe ideeën willen ontwikkelen of andere wegen willen verkennen kunnen een beurs aanvragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Kortlopende beurzen (maximaal 1 jaar): bestemd voor zowel jonge, beloftevolle kunstenaars als voor gevestigde kunstenaars. 
  • Meerjarige beurzen (maximaal 3 jaar): voorbehouden voor gevestigde kunstenaars die al minstens drie jaar actief zijn in de kunstensector in Vlaanderen.

Beide beurzen kunnen ook gebruikt worden voor een werkverblijf/residentie in het binnen- of buitenland.

De steun en looptijd hangt af van de artistieke ontwikkeling die de aanvrager wil doormaken en moet toegelicht worden in de aanvraag.

 
kortlopende beurs
meerjarige beurs
bedrag
€5.000 of €10.000 €15.000, €20.000, €25.000 of €30.000
looptijd
3, 6, 9 of 12 maand 1,5 jaar, 2 jaar, 2,5 jaar of 3 jaar

Een beurs kan aangevraagd worden voor de disciplines beeldende en audiovisuele kunsten, podiumkunsten, muziek, architectuur en vormgeving. Ook alle combinaties van disciplines, alle subgenres en subdisciplines komen in aanmerking.

Een beursaanvraag moet uiterlijk op 15 september of 15 maart worden ingediend.

Meer informatie op de pagina Beurzen.

Projectsubsidie

Zowel individuen als rechtspersonen die professioneel betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Vlaanderen kunnen een projectsubsidie aanvragen. Ook intermediairen die het initiatief nemen om een project op te zetten met of voor kunstenaars komen in aanmerking. Ten slotte kunnen buitenlandse kunstenaars en kunstenorganisaties een aanvraag voor een projectsubsidie indienen als er een link is met Vlaanderen is en als er een presentatieluik aan het project verbonden is.

Een projectsubsidie ondersteunt allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar.

Voorbeelden van initiatieven die kunnen worden ondersteund zijn:

  • de creatie en spreiding van een voorstelling
  • een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau
  • een tijdelijke tentoonstelling
  • een concerttournee in het buitenland
  • een lezingenreeks
  • een publicatie,...

De aanvrager moet actief zijn binnen de disciplines beeldende en audiovisuele kunsten, podiumkunsten, muziek, architectuur of vormgeving. Ook alle combinaties van disciplines, alle subgenres en subdisciplines komen in aanmerking.

Er is geen maximumbedrag vastgesteld. De omvang van de subsidie hangt af van de ingediende begroting en van de beschikbare financiële middelen.

Een projectsubsidie moet uiterlijk op 15 september of 15 maart worden ingediend.

Meer informatie op de pagina Projectsubsidies.

Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten (TIP)

Deze tussenkomst dient als financiële ondersteuning voor een actor in het kunstenveld om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is. Ook de expositie van Vlaamse kunstenaars op internationale kunstbeurzen door promotiegaleries komt in aanmerking voor deze tussenkomst.

Zowel de bij de presentatie betrokken kunstenaar(s) of organisaties als een bemiddelaar of de buitenlandse organisatie kunnen een aanvraag voor een tussenkomst voor een buitenlandse presentatie indienen.

Niet alleen reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten, maar ook materiaal- en andere kosten komen in aanmerking voor deze subsidie, zolang deze kosten strikt verbonden zijn aan de presentatie. De kosten voor de creatie van een werk dat in het buitenland getoond wordt, komen niet in aanmerking.

Het maximale bedrag van een tegemoetkoming voor een internationaal presentatiemoment is € 7.000.

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden, maar wel ten minste twee maanden vóór de aanvang van het presentatiemoment.

Meer informatie op de pagina Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten (TIP).

Residentiebeurs

Een residentiebeurs is een financiële tussenkomst in de leef- en reiskosten voor kunstenaars die voor een residentie geselecteerd zijn. Een verblijf in een residentie biedt je als kunstenaar tijd en ruimte om buiten je vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van je oeuvre.

Kunstenaars die geselecteerd worden voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft ontvangen een vooraf bepaalde tussenkomst voor hun leef- en reiskosten. Afhankelijk van de residentie wordt dit door Vlaanderen of de organisatie zelf gedragen. Een aantal residenties voorzien ook supplementair een budget voor de realisatie van een project/publicatie.
Het subsidiebedrag voor een residentiebeurs voor een residentie waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt bepaald op basis van de bijgevoegde begroting. Het maximum bedraagt € 10.000.

Kunstenaars van alle disciplines komen in aanmerking voor een residentiebeurs.

De deadline voor het indienen van je aanvraag voor een residentietoelage is afhankelijk van de residentie die je kiest. Een overzicht kan je vinden op de pagina Residentiebeurs.

Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid geen overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk twee maanden voor de start van de residentie. Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, wordt ingediend uiterlijk zes maanden voor de start van de residentie.

Meer informatie op de pagina Residentiebeurs.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.