Vergunningen

Heb je bepaalde vergunningen nodig bij de opstart van je onderneming? Dit hangt af van de activiteit die je wil realiseren.

Stedenbouwkundige vergunning

Deze vergunning moet je aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen voor:

  • Het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
  • Het aanbrengen van verhardingen
  • Het gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, opslaan van materialen, afval, …
  • Het plaatsen van lichtreclames en reclameborden
  • Het wijzigen van het gebruik van een gebouw

Deze vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning.

Meer info: www.ruimtelijkeordening.be  

 

De stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning zijn sinds 23/02/2017 geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Voor Vlaamse en provinciale projecten is deze omgevingsvergunning al in werking getreden. Voor de meeste Vlaamse gemeenten treedt de omgevingsvergunning pas in werking op 01/01/2018.

 

Milieuvergunning

Voor sommige activiteiten moet je een milieuvergunning aanvragen, voor andere enkel een melding bij de gemeente doen.

Het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt drie klassen van milieubelastende bedrijven. Klasse 3 staat voor de minst belastende ondernemingen, hiervoor heb je geen vergunning nodig. Je moet de vestiging wel bij de gemeente melden. Behoort je onderneming tot klasse 1 of 2? Dan heb je een vergunning nodig.

Meer info: www.lne.be/milieuvergunningen

Voedselveiligheid

Wil je voedingsmiddelen fabriceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen? Dan heb je een erkenning, registratie of toelating nodig van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV – dienst Eetwareninspectie).

Meer informatie op: www.favv.be

Handelsvestigingen groter dan 400 m²

Wil je een kleinhandel starten met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m²?

Vraag dan een vergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat. De netto handelsoppervlakte, inclusief de niet-overdekte oppervlakten, bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek, vormt de norm voor de vergunning.

Het is de bedoeling om vanaf 2018 de socio-economische vergunning te integreren in de omgevingsvergunning.

Meer informatie over het verkrijgen van een socio-economische vergunning.

Machtiging beenhouwer - spekslager

Vanaf 1 januari 2018 is er geen machtiging beenhouwer-spekslager meer nodig in het Vlaamse Gewest.

Specifieke activiteiten

Voor bepaalde activiteiten bestaan nog specifieke richtlijnen (zoals voor braderijen, solden, uitverkoop, lichtreclame,…). Vraag steeds na bij je ondernemingsloket en bij je gemeente, welke zaken op je onderneming van toepassing zijn.

 

Per sector heb je eventueel andere specifieke vergunningen of toelatingen nodig. Contacteer je sectorfederatie of contacteer ons via het gratis nummer 0800 20 555 of via info@vlaio.be.