Afbeelding nog te vervangen.

Voorbereiding van je opstart

Voorwaarden om te starten

Let op: niet iedereen kan een onderneming opstarten!

Algemene Voorwaarden

Wil je een onderneming oprichten of vennoot worden in een bestaande vennootschap? Dan moet je:

  • meerderjarig zijn
  • je burgerrechten genieten
  • handelingsbekwaam zijn

Kennis en bekwaamheden bewijzen

Een attest basiskennis bedrijfsbeheer is niet vereist om een zaak op te starten in Vlaanderen. De centrale examencommissie voor het Vlaamse Gewest organiseert geen opleiding ‘Basiskennis Bedrijfsbeheer’ meer. Ook een attest van beroepsbekwaamheid is niet meer vereist om een zaak op te starten in Vlaanderen. De Centrale Examencommissie van het Vlaamse Gewest organiseert geen examens meer. Je kan wel nog steeds een duplicaat van je getuigschrift opvragen als je in het verleden een examen hebt afgelegd via tania.andries@vlaio.be of telefonisch op de nummers 02 553 37 92 – 02 553 37 87. Wel moet je nog steeds over eventuele nodige vergunningen beschikken om een eigen zaak te starten.

Wil je starten met een vrij beroep (advocaat, arts,…), een intellectueel beroep (boekhouder,…) of een vrij dienstverlenend beroep (paramedische beroep,…)? Dan heb je een erkenning nodig van een orde, een Instituut, een (nationale) kamer of een overheidsdienst. Je kan alleen starten met het vereiste diploma (en in sommige beroepen pas na een stage).

Opgepast! Ondernemen doe je niet alleen, zorg dat je de kennis hebt of laat je omringen door mensen die je kunnen ondersteunen. Je kan hiervoor beroep doen op diverse begeleidingsinitiatieven

Nationaliteit

Niet alle nationaliteiten kunnen zomaar een onderneming opstarten. Voor burgers uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland zijn er geen belemmeringen. Kom je uit een ander land? Dan moet je een verblijfsvergunning en een beroepskaart hebben. Voor sommige categorieën bestaan er wel vrijstellingen.  De beroepskaart vraag je aan via het WSE loket.

Woon je niet in België? Vraag dan je beroepskaart aan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar je verblijft. Een beroepskaart kost € 140 bij de aanvraag en € 90 per toegekend jaar.

Meer info: Beroepskaart voor buitenlandse ondernemers

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: