Planet (planeet) 

Duurzaam ondernemen is ook zorgen dat je activiteiten plaatsvinden binnen ecologische randvoorwaarden.

Energieadvies

Het reduceren van het energieverbruik en het duurzaam opwekken van de nodige energie zorgt niet enkel voor een economisch voordeel op termijn, maar is ook noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen en de bevoorradingszekerheid veilig te stellen. Waar grote industriële energieverbruikers (vanaf 0,1 PJ primair jaarverbruik) en grote ondernemingen via de Vlaamse Energiebeleidsovereenkomsten en regelgeving aangezet worden tot het opstellen van energieplannen en –studies, kunnen kmo’s terecht bij de kmo-portefeuille voor het inwinnen van energieadvies. Dit advies kan starten met het uitvoeren van een energiescan die eventueel verdergezet wordt door een energiestudie en een actieplan voor implementatie van de energiemaatregel.

Materialenscan

De draagkracht van onze planeet is niet oneindig. De ontginning van grondstoffen en het gebruik van materialen heeft heel wat milieu-impact. Dat heeft ook gevolgen voor veel kmo’s die met steeds hogere materiaalkosten worden geconfronteerd. De voorbije jaren lieten meer dan 120 bedrijven hun materialengebruik doorlichten door gespecialiseerde adviseurs. Dankzij financiële steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen en de OVAM werd deze scan gratis aangeboden en werden deze bedrijven gesensibiliseerd en gestimuleerd om nog meer duurzaam om te springen met hun materialen. De resultaten van het materialenscanprogramma vind je in de infobrochure “Duurzaam materialengebruik loont: de resultaten van de materialenscan”

Circulaire economie

De economie van de toekomst wordt een Kringloopeconomie of circulaire economie.  

Een kringloopeconomie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Dit is een partnerschap van overheden, bedrijven, het middenveld en de kenniswereld die samen actie ondernemen.  Je kan alvast inspiratie vinden in de publicatie 'Frontrunners' waarin boeiende verhalen van innovatieprojecten op het kruispunt van circulaire economie, energie en industrie 4.0 in beeld worden gebracht.

Duurzame Mobiliteit

Duurzame mobiliteitsontwikkeling is het beheer van de mobiliteit voor de huidige generatie zonder de behoeften van de volgende generaties in het gedrang te brengen.  

In de Subsidiedatabank vind je heel wat steunmaatregelen om duurzame mobiliteit te stimuleren: o.a. zero-emissie voertuigen, ecologiepremie+, ecologisch en veilig goederentransport, pendelfonds, subsidie roetfilter, CPT projectsubsidie, fiscale aftrek vervoer-verplaatsing personeel, verminderde BIV en verkeersbelasting, …

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt en versterkt als koepel van de mobiliteitsverenigingen de voortrekkers in de transitie naar duurzame mobiliteit. Dit netwerk fungeert als platform voor wissel- en samenwerking. Een duurzaam mobiliteitssysteem is toekomstbestendig en gaat uit van ieders volwaardige deelname aan onze samenleving. De omslag vraagt een verminderde vervoersvraag, de verschuiving naar duurzame vervoermiddelen en het verschonen van gemotoriseerd verkeer.