Eén op drie Vlaamse bedrijven gebruikt artificiële intelligentie

Publicatiedatum

Uit de nieuwe AI-barometer blijkt dat in 2023 ongeveer één op drie Vlaamse bedrijven minstens één AI-technologie inzet. Dat is een duidelijke toename ten opzichte van 2022. De CS-barometer toont dat de aandacht voor cyberveiligheid toeneemt, maar beperkt blijft. De komende vijf jaar maakt de Vlaamse Regering opnieuw middelen vrij voor digitale transformatie en cybersecurity.  

Cybersecurity

Onderzoek naar artificiële intelligentie en cyberveiligheid

In opdracht van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid wordt elk jaar een groot onderzoek gedaan naar het gebruik van artificiële intelligentie en de cybersecurity maturiteit bij Vlaamse ondernemingen. De resultaten worden gepubliceerd in respectievelijk de AI-barometer en de CS-barometer. Uit de recentste barometers blijkt dat één op drie Vlaamse bedrijven minstens één AI-technologie inzet, een duidelijke toename ten opzichte van één op vier in 2022. Vooral de opkomst van instrumenten zoals ChatGPT verklaart deze stijging. Ook de aandacht voor cyberveiligheid neemt toe bij de Vlaamse bedrijven, maar blijft beperkt. Zo heeft slechts één op de drie bedrijven minstens één cyberveiligheidsmaatregel genomen het afgelopen jaar. 

AI-barometer

Op het vlak van artificiële intelligentie zijn het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet. Ongeveer één derde (32,1%) van de bedrijven gebruikt anno 2023 op een bewuste manier één AI-technologie. Het gebruik van modellen die zelf teksten generen kent de sterkste stijging en is met 14% de meest gebruikte AI-technologie, gevolgd door tekstanalyse (13,7%), procesautomatisatie (9,2%) en beeldherkenning (9,1%). Bedrijven die (nog) niet met AI aan de slag gaan, blijken dit vooral te doen door een gebrek aan relevante kennis binnen de onderneming en moeilijkheden om de mogelijke toepassingen van AI in te schatten. Juridische en ethische aspecten worden ook vaker als drempel beschouwd. Tot slot blijkt ook een groter aandeel van de gebruikers een significant positieve impact te ervaren op de competitiviteit. Zo maakte het gebruik van AI het voor ongeveer 30% van de gebruikers mogelijk om het afgelopen jaar nieuwe of aanzienlijk verbeterde goederen of diensten op de markt te brengen.

CS-barometer

Het aandeel bedrijven dat basismaatregelen en meer geavanceerde technische maatregelen implementeert, is het voorbije jaar toegenomen. Ook het aandeel bedrijven dat opleidingen of activiteiten voor medewerkers voorziet, is gestegen naar bijna 50%. Toch is er op het vlak van cyberveiligheid nog werk aan de winkel. Ongeveer een derde van de bedrijven die minstens één cybersecuritymaatregel namen, heeft alle vijf beheerprocedures in zekere mate geïmplementeerd. Daartegenover staat echter dat één op vijf (19,9%) van de bedrijven die minstens één cybersecuritymaatregel namen geen enkele beheerprocedure in voege heeft. Over deze beheerprocedures beschikken, is een cruciale schakel in een performant cyberveiligheidsbeleid. Vooral bij de micro-, kleine en middelgrote bedrijven bestaat dus nog heel wat groeimarge op het vlak van de implementatie van deze beheerprocedures. Ook blijkt dat steeds meer bedrijven druk uitoefenen op hun leveranciers inzake cyberveiligheid (33,5%), en dat een groter aandeel bedrijven eisen op dat vlak opgelegd krijgt door hun klanten (25,7%).

VLAIO actieplan rond digitale transformatie

Om nieuwe digitale technologieën zoals AI succesvol in te zetten, moeten ondernemingen een minimale digitale geletterdheid hebben. VLAIO zal daarom de volgende jaren blijven inzetten op artificiële intelligentie en cybersecurity. Naast twee beleidsplannen gericht op innovatieleiders en technologie-aanbieders, komt een actieplan van VLAIO rond “digitale transformatie” dat specifiek gericht is op de innovatievolgers. Binnen dit programma zal ook de nodige aandacht gaan naar cyberveiligheid en de adoptie van nieuwe digitale technologieën zoals AI. De beleidsplannen en het programma digitale transformatie zijn jaarlijks samen goed voor zo’n 53,25 miljoen euro. Door in te zetten op digitale transformatie en cyberveiligheid wil Vlaanderen een aantrekkelijke en hoogtechnologische regio blijven met hoog competitieve bedrijven.

 

Zelf aan de slag?

Ontdekken hoe je verantwoord aan de slag gaat met AI, op welke manier andere ondernemingen artificiële intelligentie implementeren en hoe dit je bedrijfsleven een stuk eenvoudiger maakt? Kom dan op 11 juni naar het Flanders AI Forum.

Meer weten over het belang van cybersecurity voor jouw onderneming? Zelf aan de slag gaan met jouw cyberveiligheidsbeleid? Ontdek alles op vlaio.be/cs.

 

Delen: