BouwRadar

Met BouwRader reikt de Vlaamse Conferatie bouw mogelijkheden aan om bedrijfsbeheer efficiënter te laten verlopen. Op basis van interne jaarrekeningen en een vragenlijst worden zes domeinen doorgelicht: strategie, rapportering, personeel, financieel, juridisch en digitalisering. Na die doorlichting geeft BouwRadar aanbevelingen. De ondernemer stelt samen met specialisten van Deloitte Fiduciaire, FIBS of WTCB een actieplan op. Die experts geven ook concrete tips en waardevol advies.

 

Voor wie?

Bouwbedrijven en bouwgerelateerde vennootschappen met personeel, gevestigd in Vlaams Gewest.

Wat kan je verwachten?

  • Een doorlichting van uw bedrijf
  • Een uitgeschreven bundel met aanbevelingen rond strategie, personeel, rapportering, financiën, juridische zaken en digitalisering
  • Een actieplan met concrete tips en adviezen
  • Twee gesprekken van twee uur en een halve dag begeleiding ter plaatse
  • Strikt vertrouwelijke behandeling van gegevens

Hoe pakken we dit aan?

  • Op basis van de interne jaarrekening en de antwoorden op een vragenlijst gebeurt een financiële en operationele scan
  • Het eerste gesprek laat toe mogelijke aanbevelingen in kaart te brengen
  • Het tweede gesprek laat toe een actieplan op te stellen
  • De individuele begeleiding laat toe een aanzet tot oplossing van knelpunten te genereren

Je vindt getuigenissen van deelnemers ook terug op de website van BouwRadar.

Kostprijs
Gratis
Partner
Vlaamse Confederatie Bouw