Deze subsidie kan momenteel niet aangevraagd worden. Er loopt nu geen oproep en het is nog niet bekend wanneer een nieuwe wordt gelanceerd.

In 't kort

Via deze oproep kunnen hogescholen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van onderzoeksinfrastructuur. De infrastructuur moet onderzoek faciliteren dat aansluit bij volgende thema’s: digitalisering, circulaire economie/duurzaamheid, en energie/klimaat.

Samengevat

Voor wie?
13 Vlaamse hogescholen
Voor wat?
aankoop onderzoeksinfrastructuur
Bedrag
minimaal € 100.000 - maximaal € 300.000

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling VLAIO Netwerk

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail