In 't kort

Via deze oproep kunnen hogescholen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van onderzoeksinfrastructuur. De infrastructuur moet onderzoek faciliteren dat aansluit bij volgende thema’s: digitalisering, circulaire economie/duurzaamheid, en energie/klimaat.

Samengevat

Voor wie?
13 Vlaamse hogescholen
Voor wat?
aankoop onderzoeksinfrastructuur
Bedrag
minimaal € 100.000 - maximaal € 300.000

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling VLAIO Netwerk

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail