Industrie 4.0 in vijf hoofdlijnen

De Vlaamse overheid mobiliseert diverse partijen in het veld om activiteiten te organiseren rond deze vijf hoofdlijnen.

Hoofdlijnen Industrie 4.0

1. Een platform voor overleg en sensibilisering

De Vlaamse overheid, de bedrijfsfederaties en de onderzoeksinstellingen communiceren samen over de mogelijkheden van Industrie 4.0. 

2. Versterking van de kennisbasis

Kennisinstellingen en onderzoekscentra voeren met steun van de overheid gericht onderzoek naar nieuwe geavanceerde concepten voor bedrijven.

3. Gerichte ondersteuning voor ondernemingen

De Vlaamse overheid ondersteunt innovatieve projecten bij kleine en grote bedrijven, ondermeer via proeftuinen en directe financiële impulsen.

4. Bijdragen tot goede omgevingsvoorwaarden

Naast de centrale thema’s werk en opleiding is er ook aandacht voor wetgeving, standaarden, en infrastructuur.

5. Stimuleren van internationale samenwerking

Een goede samenwerking is cruciaal voor deze transitie. Binnen Vlaanderen en België, maar ook met onze buurlanden en op Europees vlak.