Innovation Boosting

Bestaande ondernemingen en starters krijgen via Innovation Boosting van Flanders Make op een eenvoudige manier toegang tot de high-tech-kennis van onze universiteiten en kennisinstellingen. Heb je een innovatief idee en wil je nagaan of het technologisch haalbaar is? Of wil je worden ondersteund bij de keuze van de meest geschikte technologie voor het oplossen van een bepaald probleem? Wij helpen je graag verder bij het verder versterken van specifieke technologische kennis.

Innovation Boosting is een laagdrempelig initiatief dat je op korte termijn een antwoord geeft op de haalbaarheid van je technologische innovatie en je belangrijke handvaten aanreikt voor de realisatie ervan. Bovendien doe je tegelijk een beroep op financiële steun van VLAIO die hiermee gepaard gaat, zodat de kost voor jou als bedrijf minimaal blijft.

Voor wie?

Bestaande ondernemingen en starters die op zoek zijn naar hoogtechnologisch advies bij het uitwerken van een innovatief idee. Zowel vernieuwende producten als productieprocessen komen in aanmerking.

Wat kan je verwachten?

Onze experten gaan na of jouw innovatieve idee technisch haalbaar is en ze geven advies bij de keuze van de meest geschikte technologie. Voorts geven ze aan wat er nog moet gebeuren om het nieuwe product of proces naar de markt te brengen en waar er mogelijks nog risico’s en uitdagingen liggen.  Op die manier krijg je een beter inzicht in het technologisch en businesspotentieel van jouw innovatie.

Via een Innovation Boosting traject kan je bovendien onder meer gebruik maken van onze unieke test- en validatie-infrastructuur, een netwerk van experten (700+) en een uitgebreid ecosysteem van innoverende Vlaamse bedrijven.

Hoe pakken we dit aan?

Samen met jullie bespreken we de technologische en de business aspecten van de geplande innovatie. Tevens bekijken we welke kennis jullie zelf in huis hebben en op welke domeinen jullie een beroep willen doen op de expertise van Flanders Make. Op basis hiervan wordt geoordeeld of er voldoende draagvlak is om in aanmerking te komen voor financiële steun van VLAIO. Indien dat het geval is kan een project worden opgestart. Flanders Make geeft je administratieve ondersteuning bij je projectaanvraag.

Kostprijs?

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf wordt 40% tot 50% van de van de totale projectkost gesubsidieerd. De maximale subsidie voor een Innovation Boosting project is € 50.000.

Concreet betekent dit dat de uiteindelijke cash-out voor de ondersteuning door Flanders Make voor kleine en middelgrote ondernemingen zo goed als nihil is. Voor grote bedrijven blijft de cash-out beperkt tot slechts 10% van de totale projectkost.

Partner
Flanders Make