Digitale School: subsidie voor begeleidingstrajecten rond digitale competenties en mediawijsheid

Opgelet, je kan deze steun momenteel nog niet aanvragen, maar wel al voorbereiden. Indienen kan vanaf 15 augustus tot en met 16 september 2021 16.00 uur

In 't kort

De Vlaamse Regering geeft in het Regeerakkoord 2019-2024 aan dat ze van innovatie en digitale transformatie een speerpunt van haar beleid maakt, met oog voor samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen. De impact van digitalisering laat zich op meerdere vlakken voelen. Daarenboven volgen digitale en technologische evoluties elkaar razendsnel op. Onze samenleving evolueert naar een netwerk- en informatiesamenleving. Daarom worden vanuit de beleidsagenda’s artificiële intelligentie en cybersecurity, stappen gezet voor de digitalisering van de organisatie en leerprocessen in scholen. Een stap in dit proces is het versneld transversaal invoeren van ‘digitale competentie en mediawijsheid’. Deze is geoperationaliseerd in drie bouwstenen:

  • Met het gebruik van de bouwstenen ‘digitale media en toepassingen, om te creëren, te participeren en te interageren’ en ‘computationeel denken en handelen’ wordt ingegaan op de digitale ontwikkelingen en het belang van basiskennis en goed gebruik van ICT om te kunnen participeren aan de samenleving.
  • Met de bouwsteen ‘verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie’ krijgt mediawijsheid bijzondere aandacht.

Deze oproep nodigt partnerschappen (tussen ervaren begeleidende organisaties van scholen, organisaties met expertise rond digitale vaardigheden en mediawijsheid (incl. cybersecurity) en (vertegenwoordigers van) het technologische bedrijfsleven) uit om deze implementatie te ondersteunen. Dit kan door het ontwikkelen en uitrollen van begeleidinstrajecten voor scholen en leerkrachten om op een transversale manier de eindtermen digitale competenties en mediawijsheid bij de leerlingen te realiseren.

Op 21 juni 2021 infosessie gehouden over deze oproep. Download de presentatie in pdf. Bijkomende vragen kan je sturen naar digitaleschool@vlaio.be.

Samengevat

Voor wie?
Samenwerkingsverband van partners met de nodige expertise
Voor wat?
Ontwikkelen en uitrollen van begeleidingstrajecten rond digitale competenties en mediawijsheid
Bedrag
Maximaal € 500.000 per project

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon