Kledingwinkel

De profploeg

Wat is de profploeg?

VLAIO heeft een expertenteam, de zogenaamde ‘profploeg’, aangesteld om steden en gemeenten op weg te helpen terug dynamiek te brengen in hun kernen en hun beleid rond ‘bedrijvige kernen’ verder op de rails te zetten. Steden en gemeenten kunnen hiervoor een aanvraag tot begeleiding indienen. De begeleidingen zijn gratis maar de vraag tot begeleiding moet wel concreet genoeg zijn.

Webinar

Op 25 juni werd over deze oproep een webinar gegeven. De opname, de presentaties en andere informatieve documenten die aan bod kwamen tijdens deze webinar vind je hieronder terug.

Wie is de profploeg?

De profploeg is een enthousiaste groep experten uit 10 Vlaamse bedrijven. Zij slaan de handen in elkaar om jouw gemeente of stad met een vernieuwende blik en op maat te begeleiden. De profploeg wordt gecoördineerd door Quares en bestaat uit experten van Universiteit Antwerpen, PTArchitecten, Endeavour, Common Ground, Dift, Billie Bonkers, The Retail Factory, Traject en Adhemar Law. Deze partners zijn stuk voor stuk specialisten op hun domein: onderzoek, stadsontwikkeling, economie, co-creatie, retail data analyse, communicatie, marketing, rechten, procesbegeleiding,…

Expertisedomein van deze partners:

  • Quares: vastgoed, herbestemming, operationele ervaring van retailmanagement, stadsdistributie en financiering van complexe projecten
  • Universiteit Antwerpen: data-analyse, (internationale) benchmark wetenschappelijk onderzoek, locatie-onderzoek retail, ruimte voor ondernemen in relatie tot transport/logistiek
  • PTArchitecten: stedenbouw, ontwerpend onderzoek, publieke ruimte
  • Endeavour: participatie, sociaalruimtelijk onderzoek, innovatie in ruimtelijke ontwikkeling, coöperatieve ontwikkeling om leegstaande panden te herontwikkelen
  • Common Ground: algemene trajecten, procesbegeleiding, stakeholdermanagement en sociaal ruimtelijke strategieën
  • Dift: City Branding en communicatie
  • Billie Bonkers: Profploeg Branding, communicatie, procesbegeleiding
  • The Retail Factory: retail data analytics, passantentellingen, expertise in groei van retailketens
  • Traject: mobiliteit, stadslogistiek
  • Adhemar Law: juridische aspecten, specialisatie omgevingsrecht

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail