Mijn project werd goedgekeurd. Wat nu?

Projectduur

De subsidie wordt maximaal toegekend voor een periode van 1 jaar. 

De subsidieperiode, de periode waarin subsidieerbare kosten gemaakt kunnen worden, kan ten vroegste van start gaan vanaf de dag van indiening. De projecten zelf moeten ten laatste binnen de 3 maanden na de beslissing tot subsidiëring van start gaan.

Rapportering en uitbetaling

De steun zal worden uitbetaald in 2 schijven.

Een eerste schijf van 60% kan schriftelijk worden aangevraagd na de beslissing tot toekenning van de subsidie en op voorwaarde dat de indiener verklaart dat het project is gestart.

Een tweede schijf van 40% kan schriftelijk worden aangevraagd binnen de 6 maanden na afloop van het project en op voorwaarde dat de indiener een eindverslag (inclusief de business case) indient en alle bewijsstukken van gerealiseerde ontvangsten en gemaakte kosten overmaakt. Het dossier wordt op dit moment ook overgemaakt aan de dienst Inspectie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen ter controle. 

Ondersteuning

Ook tijdens de uitvoering van je project, kan je rekenen op de ondersteuning van het agentschap. Onze partner imec zal de inhoudelijke ondersteuning voor zijn rekening nemen, het agentschap zal zorgen voor een goede afhandeling van de dossiers en zal de verschillende projecten verenigen in een overlegplatform zodat kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Na afloop van de projecten zal het agentschap ook de verspreiding van de resultaten coördineren.

Venster sluiten

Wat is de rol van imec? Hoe ondersteunt imec de goedgekeurde projecten?

De ondersteuning die imec aanbiedt aan de projecten wordt door imec zelf gedragen en hoeft niet opgenomen te worden in de projectbegroting. Je moet imec zien als een neutrale onderzoekspartner die advies geeft op basis van de kennis en expertise die ze hebben. Imec zal de projecten ook ondersteunen tijdens de looptijd van het project. Daarvoor zouden ze een menukaart opstellen met de types ondersteuning waaruit steden en gemeenten kunnen kiezen.

In de projecten zal heel wat data verzameld worden. Hoe zit het met de privacy?

Privacy is een belangrijk topic in deze oproep. Hoe daar best mee omgegaan wordt, kan ook een onderdeel van het voortraject zijn. Veel hangt ook af van wat je met de verzamelde gegevens wil doen. Het kan zijn dat het voldoende is om geanonimiseerde data te verzamelen en te verwerken.

Verbinden de partners van een project er zich toe om na afloop aan te besteden?

Nee, er volgen geen sancties op het niet uitschrijven van een aanbesteding.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail