STEM-gangmakers

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

De Vlaamse regering wil blijven inzetten op het vergroten van het draagvlak voor technologie, innovatie en wetenschap bij de Vlaming. Enerzijds om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, anderzijds ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen. Onder de noemer ‘een STEM-academie in elke gemeente’ ondersteunt de Vlaamse regering STEM-partnerschappen en STEM-academies voor het realiseren van positieve STEM-ervaringen buiten het schoolcurriculum bij kinderen en jongeren. 

Om samenwerking en kennisdeling te realiseren tussen STEM-academies onderling en met bedrijven, lokale besturen, kennisinstellingen en jongeren, zoeken we met deze oproep naar gangmakers die de dynamiek in het ecosysteem kunnen aanzwengelen en levendig houden, die de brug maken tussen STEM-academies, STEM-partnerschappen en de andere actoren binnen het ecosysteem ‘STEM in de vrije tijd’.

Deze gangmakers detecteren noden en opportuniteiten, ontsluiten informatie en faciliteren samenwerkingen. Ze brengen STEM in de vrije tijd onder de aandacht van iedereen.

Samengevat

Voor wie?
Voor kennisinstellingen, STEM-academies maar ook voor andere organisaties
Voor wat?
Voor samenwerkingen en kennisdeling in het ‘STEM in de vrije tijd’-landschap
Bedrag
max. € 125.000 per gangmaker

Delen:

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Adres
VLAIO
Telefoon
E-mail