Versnelling energietransitie door wind

Uitvoering

Studiewerk - Potentieelstudie kleine en middelgrote windturbines

Kleine en middelgrote windturbines (KMWT) zijn net zoals zonnepanelen, een decentrale vorm van energieproductie, wat betekent dat de opgewekte energie lokaal geproduceerd en verbruikt wordt. Naast het windpotentieel is dus ook het verbruiksprofiel van de afnemer belangrijk.

Om de eerste stap naar een haalbaarheidsstudie te verlagen en reeds zelf een eerste laagdrempelige screening van het potentieel van een site te kunnen uitvoeren, heeft Witteveen+Bos op vraag van PIO en VEB, een studie uitgevoerd naar het potentieel van KMWT in Vlaanderen. In deze studie werd voor Vlaanderen een ruimtelijke en energetische analyse gemaakt voor zowel vrijstaande (niet-dakgebonden) KMWT als dakgebonden KMWT.

Een ruimtelijk en energetische screening voor de haalbaarheid van een middelgrote windturbine in Vlaanderen kan worden geraadpleegd op basis van GIS-kaarten die binnen de studie zijn opgesteld. Deze GIS-kaarten brengen zowel het windpotentieel als vergunningstechnische belemmeringen in kaart voor een specifieke locatie. Voor dakgebonden windturbines is een stappenplan beschikbaar om het technisch potentieel te bepalen.

Het economisch potentieel van de investering in een middelgrote windturbine, is inzichtelijk gemaakt door middel van stroomschema’s waarin een aantal indicatoren wordt getoetst. Op basis van eenvoudige vragen over het elektriciteitsverbruik, de operationele uren en het elektriciteitstarief, wordt een eerste indicatie gegeven over het economisch potentieel van een kleine en middelgrote windturbine voor een specifieke verbruiker.

De studie van Witteveen+Bos kan onderaan de pagina worden geraadpleegd bij documenten.

Na realisatie van de pilootprojecten zal een evaluatie van de projectresultaten plaatsvinden door middel van monitoring. Op deze wijze worden enerzijds de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot de realisatie van KMWT geïdentificeerd en worden anderzijds oplossingen uitgewerkt om het proces van haalbaarheid tot realisatie van KMWT in Vlaanderen te versnellen.

Toelichting project op infosessie bij PIO Oproep 2021

Op 11 maart 2021 hebben Tina van Lierde (VEB) en Shana Sevrin (Sport Vlaanderen) het project en de piloot in Gent toegelicht tijdens de infosessie die we bij de PIO Oproep 2021 organiseerden. De toelichting geeft een laatste stand van zaken van het project mee.

De pdf kan je terugvinden onderaan de pagina bij documenten

Documenten

Raadpleeg hier alle documenten van dit project (niet toegankelijke documenten)

Delen: