Versnelling energietransitie door wind

Uitdaging

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) wil een proefproject uitrollen rond kleine en middelgrote windturbines op publieke terreinen en/of gebouwen met als doel om inzicht te verwerven in de economische, technische en vergunningsmatige facetten voor dit type van windmolens, en de barrières die deze windmolens kennen, met als doel oplossingen voor deze barrières te vinden en de windturbines vervolgens op korte termijn op grote schaal te kunnen implementeren, evt. via derdepartijfinanciering, ten voordele van zowel publieke als private spelers.

Het project wil m.a.w. nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines (KMWT) een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen. Dit is een relevante vraag en vormt een grote uitdaging omdat het rendement van deze windmolens beperkt blijft, zeker op bepaalde locaties.

Binnen de Vlaamse context zijn KMWT turbines met een vermogen tot 300 kW of een masthoogte tot ca. 50 meter. KMWT kunnen een mogelijk alternatief zijn op sites waar grote windturbines niet inpasbaar zijn, o.a. omwille van bebouwing. KMWT zijn net zoals zonnepanelen, een decentrale vorm van energieproductie, wat betekent dat de opgewekte energie lokaal geproduceerd en verbruikt wordt. Naast het windpotentieel is dus ook het verbruiksprofiel van de afnemer belangrijk. Gezien de complementariteit met zonne-energie, kunnen KMWT zowel aan aantrekkelijke investering als een aanvulling zijn voor de verduurzaming van het energieverbruik van bedrijven, gebouwen, technische installaties en openbare infrastructuur.  

Bovendien wil dit project komen tot een off-grid systeem in tegenstelling tot de huidige ‘on-grid’ of net-gekoppelde systemen. Dit is vernieuwend en vereist een proefopstelling en onderzoek naar de voordelen versus de nadelen van off-grid systemen in een dichtbebouwde omgeving zoals Vlaanderen. Het VEB heeft de intentie om de ‘lessons learned’ uit de proefopstelling op termijn te vertalen naar een raamovereenkomst voor soortgelijke oplossingen in de publieke sector.

Delen: