Opmaak planconcepten integraal handelsvestigingsbeleid

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Het decreet integraal handelsvestigingsbeleid wil de klemtoon verleggen van de beoordeling van individuele vergunningsaanvragen voor handelsvestigingen naar een meer planmatige aanpak. Gemeenten begrijpen die aanpak, maar planningsinitiatieven blijven vaak achterwege omwille van een gebrek aan tijd en middelen of omwille van de vrees van een te rigide uitkomst. Met de oproep ‘Opmaak IHB-planconcepten’ ondersteunen we gemeenten bij dit planningsproces.

Andere oproepen kernversterking

In ondersteuning van de kernversterking in de Vlaamse steden en gemeenten voorzien we daarnaast ook deze oproepen: premies verfraaiing en verduurzaming handelspandenduurzaam bereikbaarheid van kernen, leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten en de profploeg.

Samengevat

Voor wie?
Gemeenten
Voor wat?
De opmaak van verordeningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen die het integraal handelsvestigingsbeleid ondersteunen.
Bedrag
Max. € 25.000, met een steunpercentage van 50%.

Delen:

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail