Marktkraam met gebreide mutsen

Organisatie van ambulante activiteiten en kermissen

De uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten

Kermissen zijn een oude maar nog steeds populaire sector. Net als andere sectoren worden ook de kermissen gereguleerd via wetgeving. Deze wetgeving is niet statisch waardoor het interessant is om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en de rechten en plichten van een uitbater.

De expert ‘Ambulante handel & kermis’ van VLAIO geeft geregeld een basisopleiding voor ambtenaren economie rond kermisactiviteiten. Zijn presentatie is een mooie leidraad. Daarin wordt verwezen naar de wetgeving (en dan voornamelijk de wet van 25/6/1993 en het KB van 24/9/2006) als de aangewezen informatiebron. Niet onbelangrijk is de definitie van een kermisactiviteit. Daar zien we twee elementen, nl. de kermisattracties enerzijds en de kermisgastronomie anderzijds.
Nieuw sinds 1 januari 2021 is het verbod op paardencarrousels in Vlaanderen (en de uitdoofperiode die daarvoor voorzien is).

Verder wordt er ingezoomd op de verplichte documenten zoals machtigingen en verzekeringen. De machtiging voor kermisactiviteiten is aan te vragen bij een ondernemingsloket. In de presentatie wordt verder ingegaan op welke gegevens verstrekt moeten worden per attractie of uitbating maar ook wanneer een vrijstelling van toepassing is.

Ook het innemen van een standplaats komt aan bod en het gemeentelijk reglement. Voor dat laatste kan vrijblijvend advies ingewonnen worden bij VLAIO en is er een modelreglement beschikbaar bij de VVSG.

Wat ook wordt verduidelijkt is het verschil tussen openbare en private kermissen, tussen kermisattracties op publiek of privaat domein en tijdens manifestaties.

Meer info of vragen? reglementen@vlaio.be