Marktkraam met gebreide mutsen

Organisatie van ambulante activiteiten en kermissen

Organisatie van ambulante activiteiten

 

Vanaf 1 april 2024 wijzigt de regelgeving over ambulante en kermisactiviteiten. Ontdek wat deze wijzigingen inhouden.

 

Markten spelen een belangrijke rol in de economische dynamiek van steden en gemeenten. Naast hun economische rol hebben zij ook een ontmoetingsfunctie en brengen zij een sociale meerwaarde mee.

Het hele marktgebeuren is onderhevig aan een stijgende creativiteit, nieuwe initiatieven, wijzigende noden van de klanten, socio-economische verschuivingen en nieuwe markttendensen. Denken we maar aan de opkomst van avondmarkten, de buurderijen, foodtruckfestivals, ...

Flexibiliteit in de organisatie is meer dan ooit noodzakelijk om er voor te zorgen dat de markten sterk en aantrekkelijk blijven. Bovendien is ambulante handel een zeer plaatsgebonden aangelegenheid die maatwerk behoeft. 

Aangezien de lokale overheid de meest nabije overheid is, is het evident dat de organisatie van ambulante activiteiten zoveel als mogelijk aan de gemeente wordt toevertrouwd.

De wetswijziging van 2017 geeft de gemeenten de nodige autonomie waardoor ze snel en efficiënt een antwoord kunnen bieden op de wijzigende situaties, noden en tendensen.

Wij beschikken over een brochure ‘Ambulante activiteiten. Een leidraad voor lokale besturen’. Ze maakt je wegwijs in de wetgeving op ambulante activiteiten en helpt je op weg de visie van je gemeente op de ambulante activiteiten gestalte te geven en een passende regeling uit te werken.

Deze brochure zal aangevuld en bijgewerkt worden naarmate er nieuwe wijzigingen zijn. De verstrekte informatie in deze brochure is enkel bedoeld als een algemene toelichting en dient als leidraad voor de steden en gemeenten zonder volledigheid noch juridische precisie na te streven.