Gent en Brugge gebruiken data om drukte in de stad te voorspellen

Een stad is constant in beweging. Daarom stapten de steden Gent en Brugge samen in het EFRO-City of Things project VLOED. De belangrijkste onderzoeksvraag: “Hoe kunnen we meer inzicht krijgen in de stedelijke drukte om die beter te voorspellen?” Jan Godderis van Stad Gent en Ide Vandenbroucke van Stad Brugge delen hun ervaringen. 

© Martin Corlazzoli

Gezamenlijke interesse, verschillende toepassingen

“In Gent hebben we een lange voorgeschiedenis met het capteren van druktedata”, zegt Jan, “Zo gebruiken we de Gentse Feesten al langer als een laboratorium voor het verzamelen en analyseren van verkeers- en drukte-informatie. De City of Things oproep van VLAIO en EFRO​ (Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling)​ was voor ons ideaal om dit thema verder uit te werken.” 

In Gent hebben we al een lange voorgeschiedenis in het capteren van druktedata. De City of Things oproep van VLAIO en EFRO was voor ons ideaal om dit thema verder uit te werken.

Jan Godderis
Stad Gent

Brugge en Gent vonden elkaar snel in de opzet van het project, maar hadden elk hun eigen focus, vertelt Ide. “Waar Gent zich van bij de start sterk concentreerde op mobiliteit en het voorspellen van drukte op basis van mobiliteitsdata, lag de focus in Brugge op het voorspellen van drukte in het handelscentrum en de winkelstraten. Ook het toerisme inschatten was voor ons een belangrijke insteek voor dit project.”  

Uitvoerige veldtesten

Het VLOED-project liep van begin 2020 tot de zomer van 2023. “Op basis van een rondvraag bij handelaars hebben we allerlei testen uitgevoerd in de twee steden”, zegt Jan. “We plaatsten verschillende meetsystemen van verschillende leveranciers in onze stad: zowel relatief eenvoudige sensoren tot complexere systemen met camera’s.” Door de resultaten van alle opstellingen te vergelijken, kregen beide steden een duidelijk beeld van de mogelijkheden en de betrouwbaarheid van de verschillende technologieën. 

“De geteste meetsystemen sloten vooral aan op de doelstellingen van Brugge”, zegt Ide. “Omdat we op vlak van datamanagement nog niet zo ver stonden als Gent, hebben we beslist om de infrastructuur te laten hangen. Zo willen we in de toekomst data blijven verzamelen.” Gent zal zich daarentegen concentreren op hoe ze verschillende data verder kunnen combineren. Zo kunnen ze er onder meer accurate voorspellingen doen. Jan: "Het is interessant om in dit soort projecten ook veelbelovende pistes te onderzoeken waar nog niet meteen resultaten zullen uitkomen. Het heeft ons geholpen om anders naar data te kijken en verdere actiepunten voor de toekomst scherp te stellen."

© Jan Darthet

“De output van City of Things is enorm”

Waarom was de projectsteun zo essentieel? “De steun zorgt ervoor dat lokale besturen dit soort innovatieve projecten, waar minder budget voor is, toch kunnen uitvoeren”, antwoordt Ide, “​Subsidies​ maken ​dus veel zaken mogelijk ​die anders niet zouden lukken. Maar naast de financiële ondersteuning zijn ook de samenwerkingen die ontstaan met andere steden heel waardevol. Je leert heel veel door kennis te delen. Dus wij zetten we de samenwerking met Gent graag voort.”

“Maar daar blijft het niet bij. We hebben bijvoorbeeld ook heel wat kennis gedeeld met andere partners, zoals Mechelen, waar ze gewerkt hebben rond datagestuurde winkelgebieden”, aldus Jan. “En binnen onze eigen stad is er een ‘drukteclubje’ ontstaan van mensen en diensten met een gedeelde interesse in het thema.” 

Naast de financiële ondersteuning zijn ook de samenwerkingen die ontstaan met andere steden heel waardevol. Je leert heel veel door kennis te delen.

Ide Vandenbroucke
Stad Brugge

“We hebben heel veel geleerd uit dit project en we zullen er ook in de toekomst de vruchten van blijven plukken”, zegt Ide, “Ik kan andere besturen dus alleen maar aanraden om te reageren op een oproep van City of Things, ook kleinere steden en gemeenten. Er kruipt wat tijd in, maar je zal er heel wat positieve resultaten uithalen.” 

 

City of Things  

Benieuwd naar de projecten die in het verleden op steun van City of Things konden rekenen? Surf naar vlaio.be/city-of-things of neem eens een kijkje in de 46 projecten die voorlopig al in onze projectendatabank staan. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe oproepen voor lokale besturen en/of smart city nieuws, schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief voor lokale besturen

 
 

EFRO

Het VLOED-project kwam tot stand met de steun van Europa en ontving hiervoor een subsidie van 222.616 euro vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast ontving het project ook Vlaamse cofinanciering vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen, eveneens voor een bedrag van 222.616 euro.