Info voor projectuitvoerders

Personeelskosten

De diverse programmahandleidingen schrijven de standaardmethodes voor om personeelskosten te berekenen en te rapporteren.

Voor bepaalde programma’s is dat aantal methodes uit vereenvoudigingsoverwegingen ingeperkt voor projectpartners die onder het Vlaamse controlesysteem vallen. Zij dienen in dat geval gebruik te maken van een verplichte methode die apart wordt vermeld in de respectievelijke programmahandleiding of fact sheets. Opgelet: om diverse redenen kan het in deze programma’s gebeuren dat een projectuitvoerder niet in Vlaanderen gevestigd is maar wel onder het Vlaamse controlesysteem valt. Ook in dat geval blijven onverminderd de Vlaams voorgeschreven berekening- en rapporteringsregels gelden.

De methode van het standaarduurtarief, toegepast in Interreg 2014 – 2020, wordt toegelicht in het document ‘Richtlijnen personeelskosten’, dat je bij de ‘praktische documenten’ vindt.