Vlaggen EU

Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit

Hoe een aanvraag indienen?

Projectvoorstellen moeten worden ingediend via het EFRO E-loket. We werken voor deze oproep in twee fasen: eerst een vooraanmelding van je projectidee en vervolgens de indiening van het volledig uitgewerkte projectvoorstel

Vooraanmelding

In de vooraanmelding geef je een korte omschrijving van het project (o.a. omschrijving van projectpartners, activiteiten, budget). Hiervoor maak je gebruik van het sjabloon vooraanmelding. De beschikbare ruimte mag niet overschreden worden. 

De deadline voor indiening van de vooraanmelding is vrijdag 18 november 2022. Indienen doe je via e-mail naar vooraanmelding-efro-bd2@vlaio.be 

Binnen 14 dagen ontvang je als indiener vanuit de EFRO-Beheersautoriteit feedback op deze vooraanmelding. 

Deze feedback bevat inhoudelijke en technische informatie en is geen bindende beoordeling. 

Het staat je als indiener dus hoe dan ook vrij om na de vooraanmelding al dan niet een projectvoorstel in te dienen. 

Volledig uitgewerkt projectvoorstel

Na de fase van de vooraanmelding kan een project worden ingediend in de EFRO E-loket. De deadline voor de indiening van de projectvoorstellen is dinsdag 31 januari 2023

Je hoeft de deadlines niet noodzakelijk af te wachten. Van zodra je vooraanmelding of projectvoorstel volledig klaar is, kan het ingediend worden. 

Om je doorheen het indieningsproces te loodsen, kan je gebruik maken van de Programmahandleiding, waarin de verschillende stappen uitgelegd worden.

Infosessies

Voor deze oproep zijn infosessies voorzien op volgende data en locaties (telkens tussen 10u en 14u): 

  • Limburg: Maandag 3 oktober 2022, Auditorium Corda Campus, Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt.
  • Antwerpen: Donderdag 6 oktober 2022 in Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; 
  • West-Vlaanderen: Dinsdag 11 oktober 2022 in Onderzoekscentrum VEG-i-TEC, Graaf Karel de Goedelaan 44, 8500 Kortrijk
  • Vlaams-Brabant: Donderdag 13 oktober 2022 in Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
  • Oost-Vlaanderen: Vrijdag 14 oktober 2022 in PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Inschrijven voor één van de infosessies

Ondersteuning

Bij het uitwerken van je projectvoorstel kan je beroep doen op de begeleiding van provinciale en stedelijke contactpunten (Gent en Antwerpen). 

We raden je sterk aan gebruik te maken van deze begeleiding. 

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de medewerkers van de EFRO-Beheersautoriteit. Voor inhoudelijke ondersteuning kan dit via stefaan.pennewaert@vlaio.be (T 02 553 37 25), of philippe.rousseau@vlaio.be (T 02 553 37 07). 

Heb je problemen bij het werken in het E-loket dan kan je contact opnemen met de applicatiebeheerders via efrosupport@vlaanderen.be (T 02 553 37 30 en 02 553 07 41).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon