Foto van unsplash

Vlaams beschermingsmechanisme 6

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme 6?

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Op het Overlegcomité van 24 maart 2021 werden de maatregelen verstrengd.

Als deze verstrengde coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 leiden, kan een onderneming een steun ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overbruggen.

Ook verplicht gesloten ondernemingen kunnen deze steun ontvangen voor de periode tussen 1 maart 2021 en 31 maart 2021 dat ze verplicht gesloten waren. Hierbij moeten ze hun omzetdaling niet aantonen. 

Raadpleeg de lijst van die gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

De niet-medische contactberoepen die terug moesten sluiten, kunnen kiezen om steun aan te vragen voor de periode van verplichte sluiting van 27 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 zonder de omzetdaling aan te tonen. Ze zullen dan steun krijgen voor deze periode van 5 dagen. 

Indien ze echter voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 een omzetdaling van minstens 60% hadden, dan kunnen ze er ook voor kiezen om steun aan te vragen voor de volledige periode. In dat geval moeten ze wel de omzetdaling kunnen aantonen en kunnen motiveren. 

Het Vlaams beschermingsmechanisme 6 is een steunmaatregel voor bedrijven met een vestiging in Vlaanderen die met een serieuze omzetdaling te maken hebben. Dit is het gevolg van de maatregelen die het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 ingevoerd heeft om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de corona ondersteuningspremie en de vijf vorige Vlaamse beschermingsmechanismes.

Deze steunmaatregel is aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.1. Dit betekent onder meer dat de totale steun van steunmaatregelen aangemeld onder dit artikel, op groepsniveau van de onderneming maximaal € 1.800.000 mag bedragen. Voor ondernemingen actief in de landbouwsector bedraagt het maximum steunplafond € 225.000 en voor ondernemingen actief in de visserij en aquacultuursector € 270.000.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd.

Wanneer uit een controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd, zal de uitbetaalde steun teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Toepasselijke wetgeving

  1. De mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215), 8 mei 2020 (C(2020) 3156), 29 juni 2020 (C(2020) 4509), 13 oktober 2020 (C(2020)7127) en 28 januari 2021 (C(2021)564), en alle latere wijzigingen ervan.
  2. De beslissing van de Commissie van 24 maart 2021: C(2021) 2105 “SA.62156 (2021/N) – Amendment to SA.60524 (2020/N) - COVID-19: Flemish Protection Mechanism for undertakings that suffer a turnover decline due to the continuing Covid-19 measures of 28 October 2020”
  3. Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
  4. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, tot invoeging van artikel 9/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over de corona hinderpremie en tot wijziging van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 over de corona compensatiepremie, van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 over de corona ondersteuningspremie, van artikel 7 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme en van artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme (B.S.16/04/2021)

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon