Foto van unsplash

Vlaams beschermingsmechanisme 6

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt het Vlaams beschermingsmechanisme 6?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld (status per 1/3/2021)

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in:

  • ofwel de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 maart 2019
  • ofwel de periode van 27 maart 2019 tot en met 31 maart 2019

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021:

  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Er is voor deze periode eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 600.

De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd. Raadpleeg de lijst van die gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau. Dit betekent dat ondernemingen met toegestane en gesloten activiteiten of vestigingen enkel als verplicht gesloten wordt beschouwd als ze hun omzet halen uit de gesloten hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit is de activiteit die meer dan 50% van de omzet genereert.

Zelfstandigen in bijberoep (status per 1/3/2021)

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

Een startende zelfstandige die in 2019 geen volledig beroepsinkomen heeft, wordt gelijkgesteld met één van bovenstaande gevallen gelet op het verwachte beroepsinkomen, vermeld in het financieel plan.

Beperkingen

Voor ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht, bedraagt de subsidie eveneens 10% van de omzet, exclusief btw, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van € 1.500 indien zij niet beschikken over de voor hen verplichte witte kassa. Voor ondernemingen die beschikken over een zogenaamde witte kassa, dit is een geregistreerd kassasysteem zoals vermeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, geldt de beperking tot € 1.500 niet.

Voorwaarde voor steun: geopend zijn

Met uitzondering van de ondernemingen die (opnieuw) hun zaak verplicht moeten sluiten ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, en van de ondernemingen die binnen de periode van omzetdaling gesloten zijn wegens de normale jaarlijkse verlofperiode, moeten ondernemingen (terug) open zijn om deze steun te kunnen genieten.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon