Vlaams beschermingsmechanisme

Vlaams beschermingsmechanisme 1

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme?

Update 1/10/2020

Vanaf vandaag kan je online het Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen via de roze knop hierboven.

Het voorschot kan niet meer aangevraagd worden via het webformulier.

Update 18/8/2020

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 met betrekking tot de toekenning van steun in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 17 augustus 2020.

Vanaf vandaag kan je ook een voorschot van € 2.000 aanvragen voor het Vlaams Beschermingsmechanisme. 

Let op: enkel ondernemingen die verplicht werden te sluiten vanaf 29 juli 2020 omwille van de coronamaatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid zoals de beslissingen van de gouverneur van Antwerpen, kunnen hiervan genieten. 

Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 worden specifieke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Bij beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli jl. werden de maatregelen verstrengd.

Als deze verstrengde coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overleven.

Het Vlaams beschermingsmechanisme is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen, die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, exploitatiebeperkingen kennen met een serieuze omzetdaling tot gevolg, financieel te ondersteunen. Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie & de corona ondersteuningspremie. 

Opgelet: Deze steun kan niet gecumuleerd worden met:

  • achtergestelde leningen van meer dan € 75.000 in het kader van de coronamaatregelen bij PMV
  • sluitingspremies toegekend voor de maanden augustus en september in het kader van de steunmaatregel corona hinderpremie.

Update: Op 2 april 2021 heeft de Vlaamse Regering beslist met ingang van 16 april 2021 het cumulverbod op te heffen met de achtergestelde leningen van meer dan € 75.000 in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd. Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in de regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon