Vlaams beschermingsmechanisme

Vlaams beschermingsmechanisme 1

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je het Vlaams beschermingsmechanisme aan?

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 15 november 2020. De online-aanvraag is mogelijk vanaf 1 oktober. Welke gegevens je moet invullen bij je aanvraag, beschrijven we beknopt en concreet in deze handleiding.

 

Lees zeker de handleiding! De steun wordt berekend op het omzetcijfer ZONDER btw van de maanden augustus en september 2019. In de aanvraag zal je de omzet moeten invullen. Hou dit cijfer bij de hand!

Ben je een horecabedrijf en beschik je over een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, hou dan ook het registratienummer van je witte kassa bij de hand.

 

Voorschot van 2.000 euro aanvragen

Indien je bedrijf verplicht werd opnieuw te sluiten kwam je in aanmerking voor een voorschot. Vanaf 1 oktober kan geen voorschot meer aangevraagd worden.

Heeft jouw bedrijf een voorschot van 2.000 euro ontvangen, vergeet dan niet om nog steeds een online aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme in te dienen tegen uiterlijk 15 november!

Wanneer uit onderzoek van de aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme blijkt dat het voorschot ten onrechte werd ontvangen zal dit voorschot moeten terugbetaald worden aan VLAIO.

Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen

Per onderneming dien je één aanvraag in.

De omzetdaling van 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden. VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

De ondernemingen die verplicht moesten sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid zoals de beslissingen van de gouverneur van Antwerpen kunnen een voorschot van maximaal € 2.000 aanvragen voor 1 oktober 2020.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon