Vlaams beschermingsmechanisme

Vlaams beschermingsmechanisme 1

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt het Vlaams beschermingsmechanisme?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum € 15.000 per onderneming. 

Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep. Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.

Beperkingen

Voor ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht
bedraagt de subsidie eveneens van 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019  maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van € 3.000. 
Voor ondernemingen die beschikken over een zogenaamde witte kassa, dit is een geregistreerd kassasysteem zoals vermeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, geldt de beperking tot € 3.000 niet.

Voorwaarde voor steun: geopend zijn

Met uitzondering van de ondernemingen die opnieuw hun zaak verplicht moesten sluiten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, en van de ondernemingen die binnen de periode van augustus-september 2020 gesloten zijn wegens de normale jaarlijkse verlofperiode, moeten ondernemingen terug open zijn uiterlijk op 24 augustus 2020 (dit is 7 dagen vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad op 17 augustus 2020  van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020).

Vanaf 7 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 dient de onderneming weer op volle kracht te draaien. Indien de onderneming vanaf 24 augustus 2020 toch minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019 wordt de steun gehalveerd.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon