Wijzigingen aan Cofinanciering

Voor de cofinanciering kan je een beroep doen op erkende cofinanciers: kredietinstellingen, netwerken van investeerders, crowdfundingplatormen en investeringsfondsen. Deze laatste categorie werd recent aangevuld met Birdhouse Ventures naast de investeringsfondsen Imec istart, Vectis Private Equity en Pichdrive Fund II. Een volledig overzicht van de cofinanciers kan je vinden in de rubriek Aanvraagprocedure van deze maatregel.

Vanaf 1 oktober verhoogt PMV de rente voor haar standaardleningen met 0,5%. Voor de Cofinanciering stijgt de basisrente van 3 naar 3,5%. Voor de Cofinanciering voor innovatieve starters stijgt de basisrente van 4 naar 4,5%. Voor de Cofinanciering+ stijgt de basisrente van 4,75 naar 5,25%. De rentestijging gaat in voor aanvragen vanaf 1 oktober 2023. Meer informatie in het nieuwsbericht PMV verhoogt rente voor standaardleningen.

Vanaf 16 augustus 2023 gaat PMV aanvragen voor standaardleningen (dit zijn de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering +) onmiddellijk definitief weigeren wanneer de ondernemer geen relevante ervaring of opleiding heeft en evenmin een realistisch financieel plan kan voorleggen. Met deze verstrenging wil PMV de verwerkingstijd versnellen voor aanvragen die wél realistisch onderbouwd zijn. Meer informatie in het nieuwsbericht Aanvraagprocedure voor standaardleningen verandert.

Sinds 1 september 2022 kiest PMV voor een nieuw merkbeleid waarbij zowel de communicatie over de standaardproducten als over de financiering op maat onder het moedermerk PMV zal worden gevoerd. Het submerk PMV/z waarmee de standaardproducten van PMV in de markt werden gezet, verdwijnt. Het nieuwe merkbeleid gaat gepaard met een verfrissing van de huisstijl en een nieuwe slogan: partners in ambitie. De weblinken, handleiding en contactgegevens werden ingevolge deze wijzigingen aangepast.

Innovatieve starters en heel jonge ondernemingen met vernieuwende of technologische activiteiten hebben het vaak moeilijk om financiering te vinden. Daarom lanceert PMV de 'Cofinanciering voor innovatieve starters', een aparte vorm van Cofinanciering voor startende, innovatieve bedrijven zonder positieve cashflow of terugbetaalcapaciteit. Het gaat om een krediet van maximaal € 150.000 met een looptijd van maximaal 5 jaar en een vaste intrestvoet van 4%. Er wordt wel een eigen inbreng verwacht onder de vorm van (quasi-)kapitaal, verstrekt door een investeringsfonds waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft of door investeerders en business angels (BA) via de erkende BA netwerken en crowdfundingplatformen, ten belope van minimaal het bedrag van de Cofinanciering. Meer informatie in het nieuwsbericht van PMV.