Wijzigingen aan Cofinanciering

Een aanvraag voor een Cofinanciering kan ingediend worden via een kredietinstelling, een investeringsfonds en een crowdfundingplatform waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten of via BAN Vlaanderen indien één of meerdere business angels optreden als cofinancier. (voor een overzicht zie rubriek Aanvraagprocedure). Daarnaast kunnen ook een aantal andere aanbrengers hulp bieden bij de indiening van een aanvraag. Deze categorie werd de laatste maanden uitgebreid. Naast Imec IstartThe Birdhouse en Winwinner kan je nu ook terecht bij Meesters AccountantsConessenceDfisc en SBB Accountants & Adviseurs.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd geactualiseerd en uitgebreid met een aantal nieuwe rubrieken (o.m. Definitie eigen inbreng, Evaluatieprocedure).
Gewijzigd op
Een aanvraag voor een Cofinanciering kan o.m. ingediend worden via een crowdfundingplatform waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft. PMV/z had reeds een samenwerking met Bolero Crowdfunding. Zopas werd ook een samenwerking met Look & Fin afgesloten. Daarnaast werd ook de link naar de nieuwe handleiding Cofinanciering geupdate.
Gewijzigd op
De naam van dit product van PMV/z werd gewijzigd van KMO-Cofinanciering naar Cofinanciering. Ook de contactgegevens werden geactualiseerd en de link naar de handleiding.
Gewijzigd op
Het overzicht van kredietinstellingen en investeringsfondsen waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft werd geactualiseerd.
Gewijzigd op