Wijzigingen aan Cofinanciering

Er is een nieuwe handleiding van de Cofinaciering beschikbaar op de website van PMV/z: www.pmvz.eu/cofinanciering.
Gewijzigd op
Deze lening kan je rechtstreeks bij PMV aanvragen, maar ook via aanbrengers of kredietinstellingen waarmee PMV/z samenwerkt. Het overzicht van de andere aanbrengers werd aangepast. Zie rubriek Aanvraagprocedure in deze maatregel. 
Gewijzigd op
In het kader van de coronacrisis verleent PMV/z een betalingsuitstel aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor 6 maanden. Zie ook www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.
Gewijzigd op
Een aanvraag voor een Cofinanciering kan ingediend worden via een kredietinstelling, een investeringsfonds en een crowdfundingplatform waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten of via BAN Vlaanderen indien één of meerdere business angels optreden als cofinancier. (voor een overzicht zie rubriek Aanvraagprocedure). Daarnaast kunnen ook een aantal andere aanbrengers hulp bieden bij de indiening van een aanvraag. Deze categorie werd de laatste maanden uitgebreid. Naast Imec IstartThe Birdhouse en Winwinner kan je nu ook terecht bij Meesters AccountantsConessenceDfisc en SBB Accountants & Adviseurs.
Gewijzigd op
Deze maatregel werd geactualiseerd en uitgebreid met een aantal nieuwe rubrieken (o.m. Definitie eigen inbreng, Evaluatieprocedure).
Gewijzigd op