Wijzigingen aan Voordelige opleidingstrajecten op de werkvloer

De leerjob is een tijdelijke vorm van werkplekleren die ingaat vanaf 1 januari 2024 voor bepaalde beroepen. Deze is in het leven geroepen om werkzoekende jongeren zonder een diploma meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Je stelt als werkgever je werkvloer open voor een jonge werkzoekende, jonger dan 30 jaar, die via Syntra of een partner een bepaald beroep aanleert. De jongere kan de theorie die hij geleerd heeft, bij jou toepassen in een echte werkomgeving. Je betaalt geen loon maar een maandelijkse vergoeding die minstens 34,50% van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) bedraagt. Meer informatie over de voordelen en de voorwaarden vind je terug voor de stagiair en de werkgever op de website van de VDAB. Interesse? Neem dan contact op met je sectorfonds of met een Syntra-locatie in je buurt. 

Als je als werkgever een stagiair van de beroepsinlevingsstage (BIS) niet langer kan tewerkstellen door overmacht dan neem je best contact op met de VDAB-begeleider. De Vlaamse regering heeft maatregelen genomen, die een opschorting van de doorstroomtrajecten voorzien voor de duur van de schorsing van het contract. Dit is ook het geval in het kader van de BIS-stage.

Vanaf 1 september 2017 wordt het proefproject 'Schoolbank op de werkplek' uitgebreid met 14 nieuwe duale opleidingen in het voltijds secundair onderwijs, het DBSO of de leertijd. Deze proefprojecten helpen om duaal leren verder uit te werken. Vanaf 1 september 2018 zou het nieuwe stelsel duaal leren en werken dan voor iedereen worden uitgerold.