Wijzigingen aan Voordelige opleidingstrajecten op de werkvloer

Als je als werkgever een stagiair van de beroepsinlevingsstage (BIS) niet langer kan tewerkstellen door overmacht dan neem je best contact op met de VDAB-begeleider. De Vlaamse regering heeft maatregelen genomen, die een opschorting van de doorstroomtrajecten voorzien voor de duur van de schorsing van het contract. Dit is ook het geval in het kader van de BIS-stage.
Gewijzigd op
Vanaf 1 september 2017 wordt het proefproject 'Schoolbank op de werkplek' uitgebreid met 14 nieuwe duale opleidingen in het voltijds secundair onderwijs, het DBSO of de leertijd. Deze proefprojecten helpen om duaal leren verder uit te werken. Vanaf 1 september 2018 zou het nieuwe stelsel duaal leren en werken dan voor iedereen worden uitgerold.
Gewijzigd op