Wijzigingen aan Waarborgregeling boven 1,5 miljoen euro (Gigarant)

De Europese Investeringsbank (EIB) en Gigarant (PMV) hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het gaat om een tegengarantie van € 350 miljoen van de EIB aan Gigarant, waardoor uiteindelijk minimaal € 875 miljoen aan nieuwe financiering beschikbaar komt voor Vlaamse bedrijven (middelgrote en grote ondernemingen). Hierdoor worden de risico's verbonden aan de leningen die commerciële banken verstrekken gespreid tussen de commerciële banken, Gigarant en de EIB. Meer informatie in dit nieuwsbericht van PMV EIB en PMV ondersteunen Vlaamse ondernemers.

Ondernemingen die problemen ondervinden ingevolge de coronacrisis kunnen in bepaalde gevallen genieten van de aangepaste COVID-19 waarborg die meer flexibiliteit biedt. Op deze maatregel kan nog een beroep worden gedaan tot 15 april 2021. Meer informatie kan je vinden in de rubriek "COVID-19 waarborg van Gigarant".

In de rubriek "COVID-19 waarborg van Gigarant" van deze maatregel kan je meer informatie terugvinden over de aangepaste COVID-19 waarborg die werd uitgewerkt voor zowel kmo's en grote ondernemingen die een financieringsnood hebben van meer dan € 1,5 miljoen door de coronacrisis.

Ingevolge de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels in het kader van de coronacrisis, werkt Gigarant momenteel een aangepaste COVID-19 waarborg uit die meer flexibiliteit biedt. Meer informatie kan je vinden op www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

Ook Gigarant wordt ingezet om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. Deze maatregel zal worden gebruikt om bankiers via een waarborg te ondersteunen bij financieringsvraagstukken die vandaag moeilijker alleen te beantwoorden zijn. Meer informatie kan je vinden op www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-coronavirus