Wijzigingen aan Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 maart 2021 bedraagt dat GGMMI € 1.697,70.
Gewijzigd op
Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie. Deze regeling is ook in 2021 geldig.
Gewijzigd op
Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.
Gewijzigd op
Vanaf 1 januari 2019 wordt de VOP voor zelfstandigen gewijzigd: 1. Het minimum jaarlijks netto belastbaar inkomen wordt verlaagd van € 15.000 naar € 13.500. 2. Het niet realiseren van het netto belastbare inkomen leidt niet meer tot een terugvordering van de premies die werden uitbetaald voor dat jaar, maar tot een opschorting van betaling en verrekening. 3. Wanneer het netto belastbare inkomen van € 13.500 niet gerealiseerd wordt omwille van ziekte of stopzetting, wordt er voortaan rekening gehouden met deze periodes bij het bepalen van de grens van het netto belastbaar inkomen. 4. Er is voortaan een mogelijkheid tot een verhoogde VOP van 60%, mits motivatie en na evaluatie door VDAB.
Gewijzigd op
Vanaf 1 juli 2016 moet deze premie aangevraagd worden bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid en niet langer bij de VDAB. Vanaf dan kunnen ook zelfstandigen in bijberoep deze premie aanvragen. 
Gewijzigd op