Visserij- en aquacultuursector steunmogelijkheden (FIVA en EFMZVA)

Laatst gewijzigd op 5 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de visserij- en aquacultuursector
Voor wat
start en investeringssteun alsook steun voor onderzoek, verwerking en commercialisatie
Subsidie
varieert per actietype

Wat houdt de maatregel in

Om de Vlaamse zeevisserij- en aquacultuursector te ondersteunen en verduurzamen, beschikt de Vlaamse overheid over 2 financieringsbronnen, waarvan het ene zich op Vlaamse middelen beroept (FIVA (financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector)), en het andere op middelen van de Europese Unie (EFMZVA (Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur)). Beide financieringsbronnen worden gezamenlijk in cofinanciering aangewend.

Het gaat over subsidies voor opstart- en duurzame investeringen alsook onderzoek, duurzame verwerking en commercialisatie.

Het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) is de opvolger van het EFMZ. Het programma werd eind 2022 goedgekeurd. Vanaf 16 juli 2023 is het mogelijk om projectaanvragen in te dienen via het open loket. Ten opzichte van de programmaperiode 2014 – 2020 ligt de focus nu meer op thema’s zoals de digitale en groene transitie, samenwerking en partnerschap, het versterken van de lokale keten, en is er vanuit Prioriteit 3 opnieuw ruimte voor de ontwikkeling van een lokale actiegroep in de kustregio. Meer informatie op deze pagina van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij EFMZVA: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en Aquacultuur (2021-2027).

Wie komt in aanmerking

Afhankelijk van de actietypes richt de steun zich tot reders, aquacultuurproducenten, vissers, coöperatieve vennootschappen, erkende producentenorganisaties, visveilingen, onderzoeksinstellingen, enz ... 

Wat komt in aanmerking

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)

Het FIVA verstrekt start- en investeringssteun aan reders, viskwekers en hun coöperaties. Het geeft steunmogelijkheden voor investeringen in de visverwerkende industrie en voor collectieve acties. Het gaat om verrichtingen die de productiviteit verhogen; de rendabiliteit verzekeren en de kosten verlagen. Het FIVA geldt als één van de voornaamste bronnen van nationale cofinanciering binnen het Belgisch Operationeel programma EFMZVA.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)

Het EFMZVA verleent steun aan de Belgische visserij- en aquacultuursector. Bepaalde doelgroepen kunnen voor bepaalde actietypes steun bekomen binnen volgende 3 prioriteiten:

 1. Prioriteit 1: Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen:
  • Eco-investeringen aan boord ter innovatie en verduurzaming van de visserijactiviteiten en vistechnieken (max. € 600.000 steun per project en max. € 800.000 per vaartuig); 
  • Investeringen aan boord ter bevordering van de sociale duurzaamheid (max. € 600.000 steun per project en max. € 800.000 per vaartuig); 
  • Opstartsteun voor jonge reders (max. € 300.000 steun per project);
  • Bevorderen van kennis en samenwerking in de visserijsector (max. € 200.000 steun per project);
  • Onderzoek en innovatie in de visserijsector (max. € 500.000 steun per project);
  • Motorvernieuwing (maximaal € 320.000 steun per project);
  • Compensatie voor tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten (max € 200.000 steun per vaartuig);
  • Controle en handhaving (max. € 50.000 steun per project);
  • Verzameling, beheer en verwerking van gegevens in het kader van de nationale werkprogramma’s;
  • Bevordering van de bescherming en het herstel van de aquatische biodiversiteit en ecosystemen (tot max. € 100.000 of € 300.000 per project). 
 2. Prioriteit 2: Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de EU:
  • Investeringen in duurzame aquacultuur (max. € 800.000 steun per project);
  • Economische ondersteuning van de aquacultuursector (max. € 80.000 steun per project);
  • Toegepast onderzoek en innovatie in de aquacultuursector (max € 350.000 steun per project);
  • Bevorderen van dierenwelzijn in de aquacultuursector (max. € 150.000 steun per project);
  • Bevorderen van kennis en samenwerking in de aquacultuursector (max. € 50.000 steun per project);
  • Bevorderen van de afzet via productie- en marketingplannen, opstartsteun voor producenten en marketingplannen, enz...( steun varieert van maximaal € 60.000 tot € 240.000);
  • Bevorderen van investeringen in kwalitatieve en duurzame verwerking van aquatische producten (max. € 200.000 steun per project);
  • Bevorderen van kennis en vaardigheden voor de verwerking van lokale aquatische producten (max. € 150.000 steun per project);
  • Onderzoek en innovatie naar de duurzame verwerking van lokale aquatische producten (max. € 250.000 steun per project); 
  • Investeringen in vissershavens (aanlandingsplaatsen) en afslagen ten behoeve van de visserij- en aquacultuursector (max. € 750.000 steun per project);
  • Compensatie in geval van aanzienlijke marktverstoring; 
 3. Prioriteit 3: de voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgemeenschappen:
  • Kust-gebonden vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (max. € 3 miljoen steun).

Meer informatie over deze steuninstrumenten kan je terugvinden op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij in de brochure voor de begunstigden van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 - 2027.

Omvang steun

De ondersteuning bedraagt meestal 50% van de aanvaardbare projectkosten. De maximale steunbedragen werden vermeld bij de verschillende actietypes (zie hoger).

Voor sommige investeringen in roerende of onroerende goederen, zowel op vissersvaartuigen als in visveilingen, verwerkingsbedrijven of aquacultuurbedrijven gelden lagere percentages.

Voor sommige acties, zoals acties van collectief belang, kan er een hoger steunpercentage toegekend worden. Ofwel krijgen ze een toeslag net zoals sommige begunstigden, waaronder overheidsorganisaties, erkende producentenorganisaties of verenigingen.

Aanvraagprocedure

Er wordt gewerkt met blok- of steunperiodes. Vanaf 16 juli 2023 is het mogelijk om projectaanvragen in te dienen via het open loket.

Voor sommige actietypes wordt er gewerkt met projectoproepen.

Alle informatie kan je terugvinden op de pagina Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.