Vergoeding voor thuiswerk (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 6 jan 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
telewerkvergoeding aan personeel tijdens coronacrisis
(Para)fiscaal voordeel
geen belasting en RSZ-bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 129,48. 

De forfaitaire thuiswerkvergoeding is voor de werknemer een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, indien rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden werden verduidelijkt in de Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk in de databank Fisconetplus.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken. 

De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies.

Wat komt in aanmerking

Bureauvergoeding

Deze bureauvergoeding van € 129,48 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ...

Meer informatie over deze vergoeding kan je raadplegen op de administratieve instructies van de RSZ: Administratieve instructies RSZ > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten.

Bijkomende kostenvergoeding

Als werkgever kun je daarbovenop ook een kostenvergoeding tot € 40 per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum € 20
  • een privécomputer: maximum € 20

(Para)fiscaal voordeel

De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen. Meer informatie kan je raadplegen op de website van de RSZ > Coronavirus: maatregelen voor werkgevers >Vergoeding voor thuiswerk.

De forfaitaire thuiswerkvergoeding is voor de werknemer een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, indien rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden. Je kan meer informatie raadplegen in de Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk in de databank Fisconetplus op Myminfin.  

Aanvraagprocedure

Meer informatie kan je terugvinden op de administratieve instructies van de RSZ: Administratieve instructies RSZ  > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten.

De fast track procedure die in het begin van de crisis van toepassing was, werd stopgezet bij de Ruling dienst. Er kan wel nog een klassieke aanvraag tot voorafgaande beslissing worden ingediend. Bijvoorbeeld indien de werkgever ook forfaitaire terugbetalingen van andere kosten eigen aan de werkgever dan voormelde thuiswerkvergoeding wenst toe te kennen of als hij bij de terugbetaling van de thuiswerkvergoeding wenst te differentiëren tussen de verschillende functiecategorieën. Zie Aanvragen Covid-19

Contact

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon