Vergoeding voor thuiswerk (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 4 aug 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
telewerkvergoeding aan personeel tijdens coronacrisis
(Para)fiscaal voordeel
geen belasting en RSZ-bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 129,48. 

De vergoeding voor bureaukosten wordt vanaf 1 april 2020 aangepast aan de evolutie van de index en verhoogd naar € 129,48 per maand.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken. 

De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies.

Wat komt in aanmerking

Bureauvergoeding

Deze bureauvergoeding van € 129,48 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ...

Meer informatie over deze vergoeding kan je raadplegen op de administratieve instructies van de RSZ: Administratieve instructies RSZ - 2020/1 > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten.

Bijkomende kostenvergoeding

Als werkgever kun je daarbovenop ook een kostenvergoeding tot € 40 per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum € 20
  • een privécomputer: maximum € 20

(Para)fiscaal voordeel

De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen. Meer informatie kan je raadplegen op de website van de RSZ > Coronavirus: maatregelen voor werkgevers >Vergoeding voor thuiswerk.

De forfaitaire thuiswerkvergoeding is voor de werknemer een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, indien rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden. Je kan meer informatie raadplegen in de Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk in de databank Fisconetplus op Myminfin.  

Aanvraagprocedure

Meer informatie kan je terugvinden op de administratieve instructies van de RSZ: Administratieve instructies RSZ - 2020/1 > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten.

Wil je als werkgever meer zekerheid of deze vergoeding als een terugbetaalde kost eigen aan de werkgever zal beschouwd worden, dan kan je een ruling bij de fiscus aanvragen. Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.ruling.be/nl/nieuws/nieuwe-ontwerpaanvraag-covid-19. In deze nieuwe ontwerpaanvraag - Thuiswerkvergoeding Covid-19 worden de voorwaarden verduidelijkt die de fiscus koppelt aan de thuiswerkvergoeding.

De aanvragen moeten via mail verstuurd worden naar dvbsda@minfin.fed.be. Ze zouden met spoed behandeld worden, waardoor een beslissing snel zou volgen.

Contact

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
Adres

Wetstraat 24
1000 Brussel
België

Telefoon