Wijzigingen aan Vergoeding voor thuiswerk (coronavirus)

De forfaitaire thuiswerkvergoeding is voor de werknemer een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, indien rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden werden verduidelijkt in de Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk in de databank Fisconetplus.
Gewijzigd op
De vergoeding voor bureaukosten wordt vanaf 1 april 2020 aangepast aan de evolutie van de index en verhoogd naar € 129,48 per maand.
Gewijzigd op
De aanpassing van deze maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn.
Gewijzigd op