Vergoeding voor thuiswerk

Laatst gewijzigd op 8 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
telewerkvergoeding aan personeel
(Para)fiscaal voordeel
geen belasting en RSZ-bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers kunnen een onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen.

Ingevolge een indexaanpassing werd de bureauvergoeding vanaf 1 december 2023 verhoogd tot € 151,70 per maand.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt voor werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. 

Dit geldt zowel voor deeltijdse als voor voltijdse werknemers.

Onder structureel en regelmatig wordt verstaan het equivalent van 1 werkdag per week zowel voor de deeltijdse als voor voltijdse werknemers. Dit kan op maandbasis op verschillende manieren georganiseerd worden (zonder proratisering): bv. 1 kalenderdag per week, 2 halve werkdagen per week, 1 week per maand, enz..).

Wat komt in aanmerking

Bureauvergoeding

Deze bureauvergoeding van maximaal € 151,70 per maand (vanaf 1 december 2023) dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ...

De RSZ heeft beslist om de Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor Thuiswerk en addenda van de fiscus volledig te volgen voor wat betreft de kwalificatie van ter beschikking stelling van materiaal en terugbetalingen in het kader van kosten verbonden aan thuiswerk. Zie ook bericht onder de tabel Vergoeding voor thuiswerk.

Bijkomende kostenvergoeding

Als werkgever kun je daarbovenop ook een kostenvergoeding tot € 40 per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum € 20
  • een privécomputer met randapparatuur: maximum € 20
    • of van maximum € 10 per maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (€ 5 per maand per item gedurende maximaal 3 jaar).

(Para)fiscaal voordeel

De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie kan je raadplegen op de Administratieve instructies RSZ > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten (bericht 'Vergoeding voor thuiswerk' onder de tabel).

De forfaitaire thuiswerkvergoeding is voor de werknemer een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, indien rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden. Je kan meer informatie raadplegen in de Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk en zijn addenda.

Aanvraagprocedure

Meer informatie kan je terugvinden op de administratieve instructies van de RSZ: Administratieve instructies RSZ  > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon