Vergoeding voor thuiswerk

Laatst gewijzigd op 31 mei 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
telewerkvergoeding aan personeel
(Para)fiscaal voordeel
geen belasting en RSZ-bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers kunnen een onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt momenteel maandelijks € 140,15. 

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken. 

De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies.

Wat komt in aanmerking

Bureauvergoeding

Deze bureauvergoeding van maximaal € 140,15) per maand (van 1 april 2022 tot en met 31 mei € 137,40 per maand) dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ...

De RSZ heeft beslist om de nieuwe Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk van de fiscus volledig te volgen voor wat betreft de kwalificatie van ter beschikking stelling van materiaal en terugbetalingen in het kader van kosten verbonden aan thuiswerk. Zie ook bericht onder de tabel Vergoeding voor thuiswerk.

Bijkomende kostenvergoeding

Als werkgever kun je daarbovenop ook een kostenvergoeding tot € 40 per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum € 20
  • een privécomputer: maximum € 20
Tijdelijke verhoging april, mei en juni 2021

Dit bedrag werd tijdelijk verhoogd tot maximum € 144,31 per maand voor de maanden april, mei en juni 2021. Ook voor het derde kwartaal van 2021 (maanden juli, augustus en september 2021) werd het bedrag verhoogd. Zie Circulaire 2021/C/62 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, addendum bij de Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk

Meer informatie over deze vergoeding en de tijdelijke verhoging kan je raadplegen op de administratieve instructies van de RSZ: Administratieve instructies RSZ > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten (zie tabel Bureaukosten).

(Para)fiscaal voordeel

De bureauvergoeding is vrij van RSZ-bijdragen, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie kan je raadplegen op de Administratieve instructies RSZ > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten (bericht 'Vergoeding voor thuiswerk' onder de tabel).

De forfaitaire thuiswerkvergoeding is voor de werknemer een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, indien rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden. Je kan meer informatie raadplegen in de Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.

Aanvraagprocedure

Meer informatie kan je terugvinden op de administratieve instructies van de RSZ: Administratieve instructies RSZ  > Het loonbegrip > Specifieke gevallen > Terugbetaling van kosten.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon