Transitiepremie voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 7 apr 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
uitkeringsgerechtigde werkzoekenden
Voor wat
starten in hoofdberoep (na het succesvol doorlopen van een prestarterstraject)
Subsidie (degressief)
van € 500 tot € 150 per maand (tijdelijke verruimde premie)

Wat houdt de maatregel in

Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep kunnen gedurende 24 maanden een maandelijkse transitiepremie krijgen van het het Departement Werk en Sociale Economie, om de onzekere financiële situatie te overbruggen tijdens de opstart van hun zaak. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de zelfstandige geslaagd is in een prestarterstraject en het attest prestarterstraject haalde ten hoogste 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.

1. Deze premie geldt normaal enkel voor 45 plussers. De premie werd voor de periode 1 april tot en met 31 maart 2022 verruimd tot ook jongere werkzoekenden: 
A. Ondernemers jonger dan 45 jaar kunnen van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 tijdelijk de Verruimde transitiepremie aanvragen.
B. Ondernemers ouder dan 45 jaar kunnen pas vanaf 1 juni 2021 tot en met 31 maart 2022 de Verruimde transitiepremie aanvragen. In april en mei 2021 gelden nog de voorwaarden van de gewone Transitiepremie.
2. Om in aanmerking te komen voor deze transitiepremie moet je een prestarterstraject doorlopen. Vanaf het einde van het prestarterstraject heb je in principe 6 maanden de tijd om je activiteit als zelfstandige in hoofdberoep te starten. Wie start in een sector die verplicht gesloten is door de coronamaatregelen krijgt echter 3 maanden extra om op te starten. Deze uitbreiding naar 9 maanden is momenteel nog steeds geldig. Meer informatie in het nieuwsbericht Aanpassing transitiepremie door coronamaatregelen.

Transitiepremie

Ondernemers van 45 jaar of ouder kunnen nog tot en met 31 mei 2021 deze transitiepremie aanvragen, en opnieuw na 31 maart 2022. 

Wie komt in aanmerking

Voorwaarden

 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep:
  • Die nog geen drie maanden geleden gestart is als zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in hoofdberoep onder ‘artikel 37’);
  • Die een eenmanszaak of een vennootschap heeft;
  • Die minstens 45 jaar oud is;
  • Die aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas;
  • Die een ondernemingsnummer heeft;
  • Die een zelfstandige in hoofdberoep blijft zolang de transitiepremie loopt.
 • Je was ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende:
  • De dag voor je begon als zelfstandige in hoofdberoep;
  • Je ontving geen verbrekings- of opzegvergoeding bij de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je was uitkeringsgerechtigd volledig werkloos met een:
  • Werkloosheidsuitkering;
  • Leefloon van het OCMW;
  • Financiële steun van het OCMW;
  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
  • Ziekte- of invaliditeitsuitkering.
 • Je was arbeidsongeschikt, dan moet je ook de toelating hebben om het werk te hervatten.
 • Je slaagde voor een prestarterstraject (zie verder).
 • Je zaak ligt in het Vlaamse Gewest.
 • Je werkt niet voor jouw laatste werkgever.

Uitgesloten

 • Je bent zelfstandigen in bijberoep: dan moet je eerst zelfstandige in hoofdberoep worden. Ook als je de federale maatregel ‘Springplank naar zelfstandige hebt doorlopen en je voldoet aan alle andere voorwaarden dan kan je de premie pas krijgen als je zelfstandige in hoofdberoep wordt.
 • Je krijgt al subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen van het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je bent niet werkloos omdat je minder ging werken of stopte met werken als loontrekkende, met de bedoeling om de transitiepremie te krijgen.
 • Je hebt minder dan 6 jaar geleden nog een transitiepremie gekregen.
 • Je combineert de beroepsbezigheid als zelfstandige met een arbeidsovereenkomst als loontrekkende of met het statuut van ambtenaar.
 • Je bent een helper van een zelfstandige of een onbezoldigde zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap.
Prestarterstraject

Elke niet-werkende werkzoekende 45-plusser die een transitiepremie aanvraagt, moet een erkend prestarterstraject afgerond hebben. Je kan geen vrijstelling krijgen voor het traject. Ook niet als je relevante diploma’s of ervaring hebt. Een overzicht van de erkende trajecten vind je in de rubriek 'Prestarterstrajecten'. Na het doorlopen van dit traject laat je het  attest prestarterstraject invullen en ondertekenen door jouw opleidingsverstrekker. Voeg het attest toe aan het online aanvraagformulier als u de transitiepremie aanvraagt.

Je hebt 6 maanden om je in te schrijven als zelfstandige in hoofdberoep, na het afronden van het prestarterstraject. Anders kan je de transitiepremie niet meer aanvragen.

Omvang steun

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die wordt toegekend voor maximaal 2 jaar. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin jouw aanvraag werd goedgekeurd. 

Maanden
bedrag per maand
1-3 € 1.040,40
4-6 € 936,36
7-9 € 832.32
10-12 € 728,2
13-15 € 624,24
16-18 € 520,20
19-21 € 416,24
22-24 € 312,12

Bij ziekte wordt de premie opgeschort en wordt de resterende termijn toegevoegd aan de 2 jaar, waardoor de ondernemer het recht behoudt op het maximale aantal maandelijkse premies.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Meer info  

www.vlaanderen.be/verruimde-transitiepremie

Verruimde transitiepremie

Voor de periode 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022, zijn de voorwaarden voor de transitiepremie verruimd. Ondernemers jonger dan 45 jaar kunnen voor die periode ook een transitiepremie aanvragen. Voor wie jonger dan 45 jaar is geldt deze verruimde regeling vanaf 1 april 2021. Voor wie ouder dan 45 jaar is geldt deze verruimde regeling vanaf 1 juni 2021.

Wie komt in aanmerking

Voorwaarden

 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep:
  • Die nog geen drie maanden geleden gestart is als zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in hoofdberoep onder ‘artikel 37’);
  • Die een eenmanszaak of een vennootschap heeft;
  • Die minstens 18 jaar oud zijn in de maand waarin je start als zelfstandige. Je mag nog geen recht hebben op een pensioen;
  • Die aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas;
  • Die een ondernemingsnummer heeft;
  • Die een zelfstandige in hoofdberoep blijft zolang de transitiepremie loopt.
 • Je was ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende:
  • De dag voor je begon als zelfstandige in hoofdberoep;
  • Je ontving geen verbrekings- of opzegvergoeding bij de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je was uitkeringsgerechtigd volledig werkloos met een:
  • Werkloosheidsuitkering;
  • Werkloosheidsuitkering gecombineerd met ‘Springplank naar zelfstandige’;
  • Leefloon van het OCMW;
  • Financiële steun van het OCMW;
  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
  • Ziekte- of invaliditeitsuitkering;
  • inschakelingsuiterking
 • Je was arbeidsongeschikt, dan moet je ook de toelating hebben om het werk te hervatten.
 • Je slaagde voor een prestarterstraject vóór je als zelfstandige in hoofdberoep begon. (zie verder).
 • Je zaak ligt in het Vlaamse Gewest.
 • Je werkt niet voor jouw laatste werkgever.
Prestarterstraject

Elke niet-werkende werkzoekende die een transitiepremie aanvraagt, moet een erkend prestarterstraject afgerond hebben. Je kan hiervoor geen vrijstelling krijgen voor het traject. Ook niet als je relevante diploma’s of ervaring hebt. Een overzicht van de erkende trajecten vind je in de rubriek 'Prestarterstrajecten'. Na het doorlopen van dit traject laat je het  attest prestarterstraject invullen en ondertekenen door jouw opleidingsverstrekker. Voeg het attest toe aan het online aanvraagformulier als u de transitiepremie aanvraagt.

Je hebt 6 maanden om je in te schrijven als zelfstandige in hoofdberoep, na het afronden van het prestarterstraject. Anders kan je de transitiepremie niet meer aanvragen.

Omvang steun

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die wordt toegekend voor maximaal 2 jaar.  De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin jouw aanvraag werd goedgekeurd. De premie wordt steeds betaald aan een natuurlijk persoon.
Voor 45-plussers blijft de premie ongewijzigd voor aanvragen die ingediend worden tot 1 juni 2021. Daarna geldt voor hen ook de bedragen van de verruimde maatregel.

Maanden
bedrag per maand 
1-3 € 500
4-6 € 450
7-9 € 400
10-12 € 350
13-15 € 300
16-18 € 250
19-21 € 200
22-24 € 150

Bij ziekte wordt de premie opgeschort en wordt de resterende termijn toegevoegd aan de 2 jaar, waardoor de ondernemer het recht behoudt op het maximale aantal maandelijkse premies.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Meer info  

www.vlaanderen.be/transitiepremie

Prestarterstrajecten

Om in aanmerking te komen voor deze transitiepremie moet je een prestarterstraject doorlopen. Vanaf het einde van het prestarterstraject heb je in principe 6 maanden de tijd om je activiteit als zelfstandige in hoofdberoep te starten. Wie start in een sector die verplicht gesloten is door de coronamaatregelen krijgt echter 3 maanden extra om op te starten. Deze uitbreiding naar 9 maanden geldt van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Meer informatie in het nieuwsbericht Aanpassing transitiepremie door coronamaatregelen.

Een prestarterstraject focust op de voorbereiding van de opstart van een eigen onderneming en heeft tot doel aan te leren hoe een ondernemings- en financieel plan wordt opgesteld, waarbij de haalbaarheid van het ondernemersidee wordt ingeschat.  Dit moet garanderen dat een kandidaat ondernemer met een realiseerbaar ondernemingsidee start.

Enkel prestarterstrajecten met een minimum doorlooptijd van 6 weken die werden erkend kunnen aanleiding geven tot de transitiepremie. Hierbij een overzicht van de erkende trajecten:

Erkend prestarterstraject
Opleidingsverstrekker
Start! Starterslabo
Basiskennis bedrijfsbeheer Syntra Brussel
E-Basiskennis bedrijfsbeheer Syntra Brussel
Opleiding bedrijfsbeheer  Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO)
Opleiding ondernemerschap Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
Traject Starten Unizo
START 45+ Liantis
Werkzoekenden naar ondernemerschap (Maak Werk van je Zaak) SYNTRA Limburg in partnerschap met Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra West en Syntra AB
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van ondernemerschap Starterslabo Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen
Bryo StandUp VOKA
Startersacademie 45+  Acerta Ondernemingsloket
Succesvol Ondernemer Succesvol Ondernemer Syntra AB, Syntra Brussel, Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra Limburg, Syntra West
Jumpstarters  Stebo, SYNTRA Limburg, Starterslabo, SYNTRA West, SYNTRA Midden Vlaanderen, SYNTRA AB en Microstart

Cumulatie

De transitiepremie kan gecombineerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen (VOP).

Aanvraagprocedure

De transitiepremie moet aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. 

Meer informatie is terug te vinden op: 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.