Transitiepremie voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 2 dec 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar
Voor wat
starten in hoofdberoep (na het succesvol doorlopen van een prestarterstraject)
Subsidie (degressief)
van € 1000 tot € 300 (gedurende 24 maanden)

Wat houdt de maatregel in

Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep in het Vlaamse Gewest, kunnen gedurende 24 maanden genieten van een maandelijkse transitiepremie om de onzekere financiële situatie te overbruggen tijdens de opstart van hun zaak. Eén van de belangrijke voorwaarden is dat de starter maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep met succes een prestarterstraject moet hebben afgerond.

Deze maatregel van de Vlaamse overheid kan sinds 15 maart 2018 online worden aangevraagd bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Wie komt in aanmerking

Voorwaarden

Je bent als zelfstandige in hoofdberoep nog geen 3 maanden geleden gestart en voldoet aan volgende voorwaarden:

 • minstens 45 jaar oud zijn in de maand waarin je start als zelfstandige (maar je mag nog geen recht hebben op een pensioen);
 • aangesloten zijn bij een sociale verzekeringsfonds;
 • al een ondernemingsnummer hebben;
 • zelfstandige in hoofdberoep blijven zolang je de transitiepremie ontvangt;
 • de dag voor je begon als zelfstandige in hoofdberoep, was je ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende en uitkeringsgerechtigd volledig werkloos;
 • met succes een prestarterstraject (zie verder) afgerond hebben, maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep;
 • de onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend;
Uitgesloten

Komen niet in aanmerking voor de premie:

 • zelfstandigen in bijberoep moeten eerst zelfstandige in hoofdberoep worden om deze premie te kunnen krijgen;
 • wie de maatregel 'Springplank naar zelfstandige’ heeft doorlopen en aan alle andere voorwaarden voldoet, kan deze premie pas krijgen als hij zelfstandige in hoofdberoep wordt;
 • helpers van een zelfstandige en onbezoldigde bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap komen niet in aanmerking voor de premie;
 • de werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de arbeidsvermindering als loontrekkende met als doel het verkrijgen van de transitiepremie;
 • tijdens de hele periode waarin je de transitiepremie krijgt, mag je niet als zelfstandige werken voor je laatste werkgever of voor de groep waartoe die werkgever behoort;
 • wie minder dan 6 jaar geleden nog een transitiepremie kreeg komt niet in aanmerking;
 • je mag je beroepsbezigheid als zelfstandige niet combineren met een arbeidsovereenkomst of het statuut van ambtenaar.

Omvang steun

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die wordt toegekend voor maximaal 2 jaar. De premie start met € 1000 per maand en daalt elk kwartaal tot € 300 per maand in het laatste kwartaal. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin jouw aanvraag werd goedgekeurd. 

Maanden
bedrag per maand
1-3 € 1000
4-6 € 900
7-9 € 800
10-12 € 700
13-15 € 600
16-18 € 500
19-21 € 400
22-24 € 300

Bij ziekte wordt de premie opgeschort en wordt de resterende termijn toegevoegd aan de 2 jaar, waardoor de ondernemer het recht behoudt op het maximale aantal maandelijkse premies.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Prestarterstrajecten

Een prestarterstraject focust op de voorbereiding van de opstart van een eigen onderneming en heeft tot doel aan te leren hoe een ondernemings- en financieel plan wordt opgesteld, waarbij de haalbaarheid van het ondernemersidee wordt ingeschat.  Dit moet garanderen dat een kandidaat ondernemer met een realiseerbaar ondernemingsidee start.

Enkel prestarterstrajecten met een minimum doorlooptijd van 6 weken die werden erkend kunnen aanleiding geven tot de transitiepremie. Hierbij een overzicht van de erkende trajecten:

Erkend prestarterstraject
Opleidingsverstrekker
Start Starterslabo
Basiskennis bedrijfsbeheer

Syntra:

E-Basiskennis bedrijfsbeheer

Syntra:

Opleiding bedrijfsbeheer  Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO)
Opleiding ondernemerschap Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
Go4Business Unizo
START 45+ Liantis
Werkzoekenden naar ondernemerschap (Maak Werk van je Zaak) SYNTRA Limburg in partnerschap met Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra West en Syntra AB
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van  ondernemerschap Starterslabo Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen
Bryo StandUp VOKA

Cumulatie

De transitiepremie kan gecombineerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen (VOP). 
De transitiepremie kan niet worden gecombineerd met:

 • een verbrekings- of opzegvergoeding. Zolang je zo’n vergoeding krijgt, heb je geen recht op een uitkering en kom je dus niet in aanmerking voor de transitiepremie.
 • subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen van het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aanvraagprocedure

De transitiepremie moet aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. 

Meer informatie is terug te vinden op www.vlaanderen.be/transitiepremie/transitiepremie-aanvragen.