Transitiepremie voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 22 sep 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar
Voor wat
starten in hoofdberoep (na het succesvol doorlopen van een prestarterstraject)
Subsidie (degressief)
van € 1000 tot € 300 (gedurende 24 maanden)

Wat houdt de maatregel in

De transitiepremie is een ondersteunende subsidie, van het Departement Werk en Sociale Economie, voor niet-werkende werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak starten. Als zij zelfstandige in hoofdberoep worden, verliezen ze hun uitkering. Met de premie kunnen ze het verlies van die uitkering gedurende 2 jaar opvangen. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de zelfstandige geslaagd is in een prestarterstraject en het attest prestarterstraject haalde ten hoogste 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.

Wie komt in aanmerking

Voorwaarden
 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep:
  • Die nog geen drie maanden geleden gestart is als zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in hoofdberoep onder ‘artikel 37’);
  • Die een eenmanszaak of een vennootschap heeft;
  • Die minstens 45 jaar oud is;
  • Die aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas;
  • Die een ondernemingsnummer heeft;
  • Die een zelfstandige in hoofdberoep blijft zolang de transitiepremie loopt.
 • Je was ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende:
  • De dag voor je begon als zelfstandige in hoofdberoep;
  • Je ontving geen verbrekings- of opzegvergoeding bij de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je was uitkeringsgerechtigd volledig werkloos met een:
  • Werkloosheidsuitkering;
  • Werkloosheidsuitkering gecombineerd met ‘Springplank naar zelfstandige’;
  • Leefloon van het OCMW;
  • Financiële steun van het OCMW;
  • Overbruggingskrediet voor zelfstandigen;
  • Ziekte- of invaliditeitsuitkering.
 • Je slaagde voor een prestarterstraject (zie verder).
 • Je zaak ligt in het Vlaamse Gewest.
 • Je werkt niet voor jouw laatste werkgever.
Uitgesloten
 • Je krijgt al subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen van het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je bent niet werkloos omdat je minder ging werken of stopte met werken als loontrekkende, met de bedoeling om de transitiepremie te krijgen.
 • Je hebt minder dan 6 jaar geleden nog een transitiepremie gekregen.
 • Je combineert de beroepsbezigheid als zelfstandige met een arbeidsovereenkomst als loontrekkende of met het statuut van ambtenaar.
 • Je bent een helper van een zelfstandige of een onbezoldigde zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap.

Omvang steun

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die wordt toegekend voor maximaal 2 jaar. De premie start met € 1000 per maand en daalt elk kwartaal tot € 300 per maand in het laatste kwartaal. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand die volgt op de maand waarin jouw aanvraag werd goedgekeurd. 

Maanden
bedrag per maand
1-3 € 1000
4-6 € 900
7-9 € 800
10-12 € 700
13-15 € 600
16-18 € 500
19-21 € 400
22-24 € 300

Bij ziekte wordt de premie opgeschort en wordt de resterende termijn toegevoegd aan de 2 jaar, waardoor de ondernemer het recht behoudt op het maximale aantal maandelijkse premies.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Prestarterstrajecten

Een prestarterstraject focust op de voorbereiding van de opstart van een eigen onderneming en heeft tot doel aan te leren hoe een ondernemings- en financieel plan wordt opgesteld, waarbij de haalbaarheid van het ondernemersidee wordt ingeschat.  Dit moet garanderen dat een kandidaat ondernemer met een realiseerbaar ondernemingsidee start.

Enkel prestarterstrajecten met een minimum doorlooptijd van 6 weken die werden erkend kunnen aanleiding geven tot de transitiepremie. Hierbij een overzicht van de erkende trajecten:

Erkend prestarterstraject
Opleidingsverstrekker
Start Starterslabo
Basiskennis bedrijfsbeheer

Syntra:

E-Basiskennis bedrijfsbeheer

Syntra:

Opleiding bedrijfsbeheer  Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO)
Opleiding ondernemerschap Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
Go4Business Unizo
START 45+ Liantis
Werkzoekenden naar ondernemerschap (Maak Werk van je Zaak) SYNTRA Limburg in partnerschap met Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra West en Syntra AB
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van  ondernemerschap Starterslabo Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen
Bryo StandUp VOKA

Cumulatie

De transitiepremie kan gecombineerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen (VOP).

Aanvraagprocedure

De transitiepremie moet aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. 

Meer informatie is terug te vinden op www.vlaanderen.be/transitiepremie/transitiepremie-aanvragen.