Wijzigingen aan Transitiepremie voor zelfstandigen

Door de indexaanpassing werden de bedragen van de Transitiepremie verhoogd.
Gewijzigd op
Vanaf 1 december 2022 is de transitiepremie ook mogelijk voor de doelgroep van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. De hoogte van de premie wordt wel aangepast in functie van de specifieke inschrijvingsperiode bij de VDAB. Indien deze inschrijvingsperiode tussen de zes en twaalf maanden bedraagt, ontvangt men een kwart van het huidige bedrag van de transitiepremie. Indien deze inschrijvingsperiode meer dan twaalf maanden bedraagt, ontvangt men de helft van het huidige bedrag van de transitiepremie. Alle andere voorwaarden om de transitiepremie te verkrijgen, bleven behouden.
Gewijzigd op
Oorspronkelijk is de transitiepremie in het leven geroepen om werkzoekenden vanaf 45 jaar te ondersteunen bij het opstarten van een eigen zaak in hoofdberoep. In het voorjaar van 2021 werd beslist om de premie open te stellen voor alle werkzoekenden en dit tot 31 maart 2022. De ministerraad van 18 maart 2022 heeft nu beslist tot de structurele uitbreiding van de doelgroep van de transitiepremie en de daarmee verbonden halvering van de premie vanaf 1 april 2022.
Gewijzigd op
De Vlaamse Regering wijzigde, na het advies van de Raad van State, nu definitief haar uitvoeringsbesluit bij het decreet over een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. Ondernemers jonger dan 45 jaar kunnen tijdelijk, vanaf 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022, een transitiepremie aanvragen volgens de gewijzigde premievoorwaarden. Voor de ondernemers met een leeftijd van 45 jaar of ouder zal deze wijziging pas in werking treden voor aanvragen die tussen 1 juni 2021 en 31 maart 2022 door hen worden ingediend. Meer info op de website Beslissingen van de Vlaamse Regering > Ministerraad 26 maart 2021.
Gewijzigd op
Om in aanmerking te komen voor deze transitiepremie moet je een prestarterstraject doorlopen. Vanaf het einde van het prestarterstraject heb je in principe 6 maanden de tijd om je activiteit als zelfstandige in hoofdberoep te starten. Wie start in een sector die verplicht gesloten is door de coronamaatregelen krijgt echter 3 maanden extra om op te starten. Deze uitbreiding naar 9 maanden geldt van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Meer informatie in het nieuwsbericht Aanpassing transitiepremie door coronamaatregelen.
Gewijzigd op