Wijzigingen aan Transitiepremie voor zelfstandigen

Door de indexaanpassing werden de bedragen van de Transitiepremie verhoogd.

Er werden 2 prestarterstrajecten toegevoegd aan de lijst: Dreams Work en SheMeansBusiness.

Door de indexaanpassing werden de bedragen van de Transitiepremie verhoogd.

Vanaf 1 december 2022 is de transitiepremie ook mogelijk voor de doelgroep van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. De hoogte van de premie wordt wel aangepast in functie van de specifieke inschrijvingsperiode bij de VDAB. Indien deze inschrijvingsperiode tussen de zes en twaalf maanden bedraagt, ontvangt men een kwart van het huidige bedrag van de transitiepremie. Indien deze inschrijvingsperiode meer dan twaalf maanden bedraagt, ontvangt men de helft van het huidige bedrag van de transitiepremie. Alle andere voorwaarden om de transitiepremie te verkrijgen, bleven
behouden.

Oorspronkelijk is de transitiepremie in het leven geroepen om werkzoekenden vanaf 45 jaar te ondersteunen bij het opstarten van een eigen zaak in hoofdberoep. In het voorjaar van 2021 werd beslist om de premie open te stellen voor alle werkzoekenden en dit tot 31 maart 2022. De ministerraad van 18 maart 2022 heeft nu beslist tot de structurele uitbreiding van de doelgroep van de transitiepremie en de daarmee verbonden halvering van de premie vanaf 1 april 2022.