Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport

Laatst gewijzigd op 7 dec 2023 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen met minstens 1 vrachtwagen voor goederenvervoer
Voor wat
investeringen ter ondersteuning van een ecologisch en veiliger transport over de weg
Subsidie
max. € 1.500 per ingeschreven vrachtwagen (plafond € 100.000 voor 3 kalenderj.)

Wat houdt de maatregel in

Kmo's en grote ondernemingen (geen vzw's en geen overheid) met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaal gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt, konden van de Vlaamse overheid steun krijgen voor bepaalde maatregelen die de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport ondersteunen (rijassistentiesystemen, diefstalpreventie, milieu, enz….).

Een steunaanvraag kon één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket. Voor uitgaven van maatregelen die nieuw zijn of waren na 1 januari 2017 kon een aanvraag worden ingediend.

De steunaanvraag 2023 stond open vanaf 14 augustus 2023 tot uiterlijk 30 november 2023. De steunmaatregel wordt niet meer verlengd voor 2024.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot ondernemingen met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen of samenstel (trekker en oplegger) voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan totaal gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt.

De onderneming is actief en heeft een aanvaardbare rechtsvorm (vzw's, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten). Ondernemingen waar een administratieve overheid een dominerende invloed heeft zijn uitgesloten.

De onderneming is ofwel eigenaar (minimum 3 jaar) ofwel leasingnemer (lease, rent, huur … voor minimum 3 jaar) van het motorvoertuig en gebruikt het motorvoertuig zelf ... of stelt deze ter beschikking aan derden voor minder dan 3 jaar. De motorvoertuigen moeten minstens 3 jaar in de onderneming blijven.

De onderneming voldoet volgens Europese regelgeving aan de de-minimis steunverordening.

Wat komt in aanmerking

Volgende uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie op voorwaarde dat de contracten of facturen gesloten zijn of dateren van na 1 januari 2017
 • rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
 • extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
 • extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
 • maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
 • maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
 • maatregelen ter vermijding van diefstal.

Enkel uitgaven van maatregelen die nieuw zijn of waren vanaf 1 januari 2017 komen in aanmerking voor steun. Maatregelen die reeds bestonden vóór 1/1/2017 komen niet in aanmerking. De maatregelen moeten minstens 3 jaar in de onderneming blijven.
De maatregelen kunnen slechts één keer gesteund worden.

Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor steun
 • maatregelen die wettelijk verplicht zijn;
 • maatregelen die de homologatie van het voertuig veranderen waarvoor geen nieuwe goedkeuring is verkregen;
 • maatregelen voor de voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven;
 • maatregelen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en de niet gespecialiseerde adviezen;
 • installatiekosten.

De opgegeven motorvoertuigen en maatregelen moeten minstens 3 jaar in de steunaanvragende onderneming blijven.

Meer informatie is terug te vinden op de website van VLAIO > Ecologisch en veilig transport > voorwaarden

De uitgebreide lijst kan je terugvinden in de bijlage van het ministerieel besluit.  

Voorbeeld

Stel je koopt, leaset, rent of huurt een vrachtwagen die voor de eerste keer in gebruik was vóór 1/1/2017. Dan komen enkel de maatregelen die op dit voertuig na 1/1/2017 werden voorzien in aanmerking voor steun. Deze maatregelen mogen ook tweedehands zijn zolang ze nieuw waren na 1/1/2017 en op voorwaarde dat de vorige eigenaar hiervoor nog geen steunaanvraag heeft gedaan. Enkel voertuigen en uitgaven van maatregelen die nog niet eerder zijn opgegeven in een goedgekeurde aanvraag komen in aanmerking voor steun.

Omvang steun

De steun bedraagt 30 of 80% van de uitgaven (aankoop, huur/renting of leasing) van de in aanmerking komende maatregelen.

De steun is maximaal € 1.500 per opgegeven vrachtwagen/trekker die in België is ingeschreven voor de aanvraag 2023. 

Een vrachtwagen/trekker kan maar één keer in aanmerking komen voor steun.

Het maximum subsidiebedrag per onderneming is € 100.000 voor drie opeenvolgende kalenderjaren (steunaanvragen 2021, 2022 en 2023 samen max. € 100.000 steun).

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen (max. € 100.000 voor de transportsector). Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket. De aanvraag 2023 kon ingediend worden zolang er steunbudget 2023 over is. Indien zo kon dit tot uiterlijk 30 november 2023. Vanaf 2014 stopt de steunmaatregel.

Gebruik de webbrowser Google Chrome of Apple Safari (niet Microsoft Internet Explorer of Microsoft Edge!) om naar de aanvraagapplicatie te gaan.

Enkel de rechthebbende onderneming (geen derden) doet de steunaanvraag met opgave van haar eigen Belgisch bankrekeningnummer.

Per aanvraag moet het totaal van de opgegeven uitgaven minimaal € 1.000 bedragen om in aanmerking te komen voor steun.

Aanvragen kan via de VLAIO website Ecologisch en veilig transport > Aanvraagprocedure.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2006 geldt er een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving toegekend worden aan ondernemingen om “immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen”.

Ook voor deze maatregel geldt deze vrijstelling voor vennootschappen op voorwaarde dat alle steun die werd aangevraagd door de onderneming investeringssteun is en geboekt wordt op het activa van de balans. M.a.w. de opgegeven uitgaven van de maatregelen in de steunaanvraag moeten dus allemaal geactiveerd worden op de balans en afgeschreven worden gedurende minstens 3 jaar. De subsidie kan niet worden opgesplitst in een subsidie voor activa en voor niet-activa.  

Voor meer informatie zie Veelgestelde vragen: Welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
België

Telefoon
Afdeling / Dienst
Afdeling steun ondernemingen - subsidie EVT
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1000 Brussel
België

Telefoon