Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport

Laatst gewijzigd op 11 jan 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen met minstens 1 vrachtwagen voor goederenvervoer
Voor wat
investeringen ter ondersteuning van een ecologisch en veiliger transport over de weg
Subsidie
max. € 3.000 per ingeschreven vrachtwagen (plafond €100.000 voor 3 kalenderj.)

Wat houdt de maatregel in

Om de omschakeling naar een meer ecologisch en veilig transport te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid steun vanaf het najaar 2017 voor de uitgaven van een aantal maatregelen gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren 2017, 2018 en 2019.

De Vlaamse Regering keurde op 22 september 2017 het besluit definitief goed over het toekennen van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer. Deze steunmaatregel is van toepassing sinds 20 november 2017. Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket. Voor uitgaven na 1 januari 2017 kan tot eind 2019 een aanvraag worden ingediend.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot ondernemingen met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest en met minstens één vrachtwagen voor het vervoer van goederen over de weg waarvan het maximaal toegestaan gewicht meer dan 3.5 ton bedraagt.

De onderneming is actief en heeft een aanvaardbare rechtsvorm (vzw's, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten). Ook ondernemingen waar een administratieve overheid een dominerende invloed heeft zijn uitgesloten.

De onderneming voldoet volgens Europese regelgeving aan de de-minimis steunverordening én is geen onderneming in moeilijkheden.

Wat komt in aanmerking

De steun is gericht op de uitgaven (aankoop, huur of leasing) van volgende maatregelen:

 • rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
 • extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
 • extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
 • maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
 • maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
 • maatregelen ter vermijding van diefstal.

Enkel uitgaven van na 1 januari 2017 komen in aanmerking voor steun.

Uitgaven komen niet in aanmerking voor steun voor:

 • maatregelen die wettelijk verplicht zijn;
 • maatregelen die de homologatie van het voertuig veranderen waarvoor geen nieuwe goedkeuring is verkregen;
 • maatregelen voor de voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven;
 • maatregelen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en de niet gespecialiseerde adviezen;
 • installatiekosten.

Meer informatie en een uitgebreide lijst van de in aanmerking komende maatregelen kan u terugvinden op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport/wie-en-welke-uitgaven-komen-aanmerking.

Omvang steun

De steun bedraagt maximaal 80% van de uitgaven (aankoop, huur of leasing) van de in aanmerking komende maatregelen.

De steun is maximaal €3.000 per opgegeven vrachtwagen die in België is ingeschreven. Een vrachtwagen kan maar één keer in aanmerking komen voor steun.

Het maximum subsidiebedrag per onderneming  is €100.000 voor drie kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 samen.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan €200.000 bedragen (max. €100.000 voor de transportsector).

Aanvraagprocedure

Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket.  

Per aanvraag moet het totaal van de opgegeven uitgaven minimaal €1.000 bedragen om in aanmerking te komen voor steun.

Aanvragen kan via de website vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport/aanvraagprocedure.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
België

Telefoon
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1000 Brussel
België