Wijzigingen aan Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport

De steunaanvraag 2020 staat momenteel open. De maximum subsidie per motorvoertuig is € 5.000 en is maximaal € 100.000 voor de steunaanvragen 2018, 2019 en 2020 samen. Enkel voor uitgaven in het kader van maatregelen die nieuw zijn (geweest) na 1 januari 2017 kan een aanvraag worden ingediend.
Gewijzigd op
De aanvraag 2019 staat momenteel open tot en met 23 december 2019. De maximum subsidie per motorvoertuig is € 5.000. Deze verhoging wordt in 2019 ook toegepast op de aanvragen 2017 en 2018. De steunaanvragers 2017 en 2018 werden hiervan op de hoogte gesteld en kunnen extra steun genieten door hun aanvraag te herzien tot en met 23 december 2019. In 2020 wordt deze subsidie verder gezet.
Gewijzigd op
De aanvraag 2019 staat open sinds 4 februari 2019. De maximum subsidie per motorvoertuig werd verhoogd tot € 5.000. Deze verhoging zal later dit jaar ook toegepast kunnen worden op de aanvragen 2017 en 2018. De steunaanvragers zullen hiervan voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld.
Gewijzigd op
De aanvraag 2019 staat open sinds 4 februari 2019. De maximum subsidie per motorvoertuig werd verhoogd tot € 5.000. Deze verhoging zal later dit jaar ook toegepast kunnen worden op de aanvragen 2017 en 2018. De steunaanvragers zullen hiervan voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld.
Gewijzigd op
De aanvraag 2018 staat momenteel open en dit tot en met 7 december 2018.
Gewijzigd op