Wijzigingen aan Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport

De aanvraag 2019 staat momenteel open tot en met 23 december 2019. De maximum subsidie per motorvoertuig is € 5.000. Deze verhoging wordt in 2019 ook toegepast op de aanvragen 2017 en 2018. De steunaanvragers 2017 en 2018 werden hiervan op de hoogte gesteld en kunnen extra steun genieten door hun aanvraag te herzien tot en met 23 december 2019. In 2020 wordt deze subsidie verder gezet.
Gewijzigd op
De aanvraag 2019 staat open sinds 4 februari 2019. De maximum subsidie per motorvoertuig werd verhoogd tot € 5.000. Deze verhoging zal later dit jaar ook toegepast kunnen worden op de aanvragen 2017 en 2018. De steunaanvragers zullen hiervan voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld.
Gewijzigd op
De aanvraag 2019 staat open sinds 4 februari 2019. De maximum subsidie per motorvoertuig werd verhoogd tot € 5.000. Deze verhoging zal later dit jaar ook toegepast kunnen worden op de aanvragen 2017 en 2018. De steunaanvragers zullen hiervan voorafgaandelijk op de hoogte worden gesteld.
Gewijzigd op
De aanvraag 2018 staat momenteel open en dit tot en met 7 december 2018.
Gewijzigd op
De Vlaamse Regering keurde op 22 september 2017 het besluit definitief goed over het toekennen van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer. Deze steunmaatregel treedt in werking op 20 november 2017. Een steunaanvraag kan één keer per kalenderjaar digitaal ingediend worden via het Vlaams ondernemersloket. Voor uitgaven na 1 januari 2017 kan tot eind 2019 een aanvraag worden ingediend.
Gewijzigd op