Wijzigingen aan Structurele vermindering

Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in de loop van de maand februari 2020 wordt de bovenste loongrens van de lagelonencomponent (S0) en de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering aangepast vanaf 1 april 2020.
Gewijzigd op
In het kader van de taxshift wordt deze maatregel grondig hervormd in verschillende fasen. Vanaf 1 januari 2019 stijgt in de structurele vermindering nogmaals de kwartaalgrens voor lage lonen tot € 9.035 per kwartaal. Dit betekent voor alle kwartaallonen beneden die grens, een extra vermindering lage lonen. Deze extra vermindering is in verhouding het grootst voor de lonen het dichtst in de buurt van de kwartaalgrens.
Gewijzigd op
Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in de loop van de maand augustus 2018, zijn de loonplafonds voor de berekening van de Structurele vermindering verhoogd vanaf 1 oktober 2018.
Gewijzigd op
Om het concurrentievermogen van de ondernemingen te verbeteren, heeft de regering de tax shift doorgevoerd. Hierdoor verminderen de patronale basisbijdragen vanaf 1 januari 2018 voor de meeste werkgevers. De structurele vermindering wordt vooral voor werknemers met een 'laag' loon behouden.
Gewijzigd op
De bovenste loongrens van de lagelonencomponent (S0) en de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering werden aangepast in het 3de kwartaal van 2017 als gevolg van een overschrijding van de spilindex.
Gewijzigd op